Thủ tục thu hồi sổ đỏ - Đối với dự án đang tiến hành đền bù

Chủ đề   RSS   
 • #525989 21/08/2019

  Thủ tục thu hồi sổ đỏ - Đối với dự án đang tiến hành đền bù

  Chúng tôi doanh nghiệp đã được UBND TP.HCM đã được cấp Quyết định 1234/QĐ-UB, ngày xx/yy/zz của UBND TP.HCM, Về tạm giao đất cho Công ty Xây dựng ABC để thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng Khu nhà ở tại xã A huyện BC

  Chúng tôi đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng

  nhờ Thư Viện Pháp luật tư vấn:

  chúng tôi - Chủ Đầu tư có gặp một số trường hợp như sau: khi tiến hành thương thảo đền bù với các hộ dân đã có Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất (QSDĐ); sau khi đền bù trọn vẹn diện tích đất ghi trong sổ thì hai bên thương lượng là người dân hiện đang đứng tên chủ quyền đất sẽ chuyển giao lại Giấy Chứng Nhận QSDĐ cho chủ đầu tư; Như vậy ở đây phát sinh vấn đề là chúng tôi không biết được việc chuyển quyền sở hữu đối với Giấy Chứng Nhận nói trên từ người dân cho Doanh nghiệp sẽ được tiến hành như thế nào?

  Đã có Quyết Định cho Dự Án, đã có thông báo thu hồi đất

  Xin hỏi: 2 phương án hay có thủ tục nào khác?

  1. chúng tôi thực hiện đền bù với dân, có công chứng rồi thu lại sổ để sau này làm căn cứ tổng hợp Diện Tích với nhà nước

  2. Cập nhật biến động đất đai (bên Tài Nguyên huyện & TP) chưa có hướng dẫn chưa biết ai ký?

   
  860 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phapchecc1 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận