Thủ tục thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Chủ đề   RSS   
 • #461407 16/07/2017

  myduyen1312
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2014
  Tổng số bài viết (177)
  Số điểm: 1315
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 38 lần


  Thủ tục thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

  Đây là nội dung được đề cập tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo do Chính phủ ban hành.
   
  Theo đó:
  + Đối với tổ chức tôn giáo: trước khi thay đổi trụ sở phải có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới.
   
  Hồ sơ đề nghị gồm:
   
  - Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức tôn giáo; họ và tên người đại diện; lý do thay đổi; trụ sở của tổ chức tôn giáo trước và sau khi thay đổi; thời điểm thay đổi;
   
  - Bản sao có chứng thực quyết định công nhận tổ chức tôn giáo;
   
  - Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở mới.
   
  + Đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc: trước khi thay đổi trụ sở phải có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới.
   
  Hồ sơ đề nghị gồm:
   
  - Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; họ và tên người đại diện; lý do thay đổi; trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước và sau khi thay đổi; thời điểm thay đổi;
   
  - Bản sao có chứng thực văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp;
   
  - Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở mới.
   
  - Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp về việc thay đổi địa điểm.
   
   
  Ngoài ra tại Dự thảo cũng nêu rõ: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới chấp thuận về việc thay đổi trụ sở, tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật.
   
  Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thay đổi trụ sở; người đại diện; lý do thay đổi; trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc trước và sau khi thay đổi; thời điểm thay đổi trụ sở kèm theo văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới.
  Xem thêm nội dung chi tiết Dự thảo tại đây

  be positive always

   
  1872 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn myduyen1312 vì bài viết hữu ích
  trang_u (07/02/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận