Thủ tục thanh lý tài sản công?

Chủ đề   RSS   
 • #493247 31/05/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Thủ tục thanh lý tài sản công?

  Tình huống: Khi nào phải thanh lý tài sản công của Nhà nước? Thủ tục thanh lý được quy định như thế nào?

  Trả lời: 

  Khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017 có quy định về các trường hợp phải thanh lý tài sản công. Cụ thể:

  "Điều 45. Thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước

  1. Tài sản công được thanh lý trong các trường hợp sau đây:

  a) Tài sản công hết hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;

  b) Tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả;

  c) Nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

  Về trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công, có thể đối chiếu quy định tại Điều 29 Nghị định 151/2017/NĐ-CP để xác định cụ thể.

  Điều 29. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công

  1. Khi có tài sản công hết hạn sử dụng theo chế độ mà phải thanh lý; tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá tài sản); nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng hoặc các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản công, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Điều 28 Nghị định này xem xét, quyết định.

  Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản gồm:

   
  6188 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận