Thủ tục thành lập Sàn giao dịch Bất động sản

Chủ đề   RSS   
 • #208175 19/08/2012

  sinhvienluat91

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 280
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục thành lập Sàn giao dịch Bất động sản

  Em xin hỏi thêm một câu về việc thành lập bất động sản, những quy định pháp lý và thủ tục, em xin cảm ơn.

   
  5523 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #208176   19/08/2012

  vumanhdong
  vumanhdong

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2012
  Tổng số bài viết (25)
  Số điểm: 188
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào bạn, bạn tham khảo nhé:

  Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực hiện việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản. Chủ đầu tư có thể tự thành lập sàn giao dịch hoặc lựa chọn sàn giao dịch bất động sản do đơn vị khác thành lập để giới thiệu bất động sản và thực hiện các giao dịch bất động sản;

  I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

  - Luật kinh doanh Bất động sản của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006

  - Nghị định của chính phủ số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản

  - Thông tư của Bộ xây dựng số 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản

  II. QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó để hoạt động.

  Sàn giao dịch bất động sản ngoài việc thực hiện các dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản còn được phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ sau:

  - Định giá bất động sản;
  - Tư vấn bất động sản;
  - Quảng cáo bất động sản;
  - Đấu giá bất động sản;
  - Quản lý bất động sản.

  2. Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.

  Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  -  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

  - Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;

  - Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

  3. Điều kiện về chứng chỉ hành nghề:

  Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

  4. Diện tích sử dụng:

  Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.

  5. Điều kiện về trụ sở:

  Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng).

  6. Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội dung cơ bản sau:

  - Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;
  - Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;
  - Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;
  - Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;
  - Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản.

   

  Cập nhật bởi vumanhdong ngày 19/08/2012 02:00:14 CH
   
  Báo quản trị |