Thủ tục thành lập công ty

Chủ đề   RSS   
 • #436055 16/09/2016

  quynhle1808

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục thành lập công ty

  Xin chào luật sư.

  Tôi đang muốn mở một công ty trách nhiệm hữu hạn. Ngành nghề kinh doanh: Nhập khẩu hàng hóa mĩ phẩm từ Thái Lan. Vậy tôi xin hỏi luật sư số vốn tối thiểu để mở công ty là bao nhiêu, hồ sơ cần những gì, các loại thuế phải nộp trong năm? Tôi xin cảm ơn

   
  5738 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #438464   13/10/2016

  lamsonlawyer
  lamsonlawyer
  Top 75
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2012
  Tổng số bài viết (894)
  Số điểm: 5515
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 435 lần


  Chào bạn, liên quan đến vấn đề bạn hỏi, Luật sư tư vấn như sau:

  Ngành nghề của bạn dự định đăng ký không yêu cầu vốn pháp định nên bạn có thể đăng ký vốn theo ý bạn. Tuy nhiên, bạn cũng nên để một mức Vốn Điều lệ phù hợp với ngành nghề kinh doanh hàng xuất nhập khẩu của Công ty.

  Hồ sơ cần thiết để thành lập Công ty được quy định tại Điều 22, Điều 24, Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014:

  Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  2. Điều lệ công ty.

  3. Danh sách thành viên.

  4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

  a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

  b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

  Điều 24. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

  1. Tên doanh nghiệp.

  2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

  3. Ngành, nghề kinh doanh.

  4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

  5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.

  6. Thông tin đăng ký thuế.

  7. Số lượng lao động.

  8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.

  9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

  Điều 25. Điều lệ công ty

  1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

  Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

  b) Ngành, nghề kinh doanh;

  c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

  d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

  đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

  e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

  g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

  h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

  i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

  k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

  l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

  m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

  n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

  2. Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

  a) Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

  b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

  d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

  3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

  a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

  b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

  Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 27 Luật doanh nghiệp:

  Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

  1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

  2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

  3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

  Bạn nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố bạn dự định đặt trụ sở và trong vòng 03 ngày họ sẽ có kết quả hoặc thông báo cho hồ sơ của bạn.

  Các loại thuế bạn phải nộp với ngành nghề bạn dự định đăng ký: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng, Thuế xuất nhập khẩu, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân.

  Trên đây là tư vấn của Luật sư về vấn đề bạn hỏi.

  Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan, bạn vui lòng liên hệ với Luật Sư hoặc công ty Luật Thành Đô để được hỗ trợ giải đáp miễn phí.

  Điện thoại: 04 66806683/ 0982976486

  Email: Luatthanhdo@gmail.com

  Luật sư Nguyễn Lâm Sơn

  Hotline: 0919 089 888

  CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

  Điện thoại: 024 3789 8686

  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900 1958

  Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

  Website: http://luatthanhdo.com - http://luatthanhdo.com.vn

  * CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:

  1. Tư vấn các vấn đề pháp lý: Đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, lao động, đất đai, nhà ở, tài chính, kế toán, hôn nhân gia đình, thừa kế…;

  2. Tham gia tranh tụng;

  3. Đại diện ngoài tố tụng;

  * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

  Thông qua địa chỉ email: luatsu@luatthanhdo.com.vn, Website: www.luatthanhdo.com - www.luatthanhdo.com.vn hoặc tổng đài tư vấn luật trực tuyến: 1900 1958

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamsonlawyer vì bài viết hữu ích
  Quatangtaybac (18/11/2016)
 • #441753   16/11/2016

  Giaphat.lawF
  Giaphat.lawF
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2016
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 1654
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 56 lần


  Chào bạn! Luật Gia Phát xin tư vấn cho bạn như sau:

  Thứ nhất, Luật Doanh nghiệp không quy định mức vốn tối thiểu nên bạn có thể đăng ký vốn điều lệ tùy theo ý muốn của mình.

  Thứ hai, để thành lập công ty TNHH bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  - Điều lệ công ty.

  - Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên).

  - Bản sao giấy tờ chứng thưc cá nhân (CMND, hộ chiếu...)

  Thứ ba, các loại thuế bạn phải nộp bao gồm: Thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Giaphat.lawF vì bài viết hữu ích
  Quatangtaybac (18/11/2016) trinhlan_sgulaw (19/11/2016)
 • #452111   19/04/2017

  Chuyenidol
  Chuyenidol
  Top 500
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/04/2015
  Tổng số bài viết (273)
  Số điểm: 2013
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 80 lần


  Ngành nghề kinh doanh: Nhập khẩu hàng hóa mĩ phẩm từ Thái Lan. Vậy tôi xin hỏi luật sư số vốn tối thiểu để mở công ty là bao nhiêu, hồ sơ cần những gì, các loại thuế phải nộp trong năm? Tôi xin cảm ơ

  Chào bạn!

  Thứ nhất, đối với ngành nghề kinh doanh nhập khẩu mỹ phẩm bạn đăng ký Mã ngành liên quan đến bán buôn mỹ phẩm và xuất nhập khẩu hàng hóa kèm theo nhé. 

  Thứ hai về vốn, vốn bạn để bao nhiêu cũng được nhé nó là cơ sở để tính thuế môn bài cho doanh nghiệp của bạn. Bạn đăng ký dưới 10 tỷ thì thuế môn bài nộp cho 1 năm là 2 triệu, trên 10 tỷ thì là 3 triệu 1 năm. Ngoài ra nó còn liên quan đến trách nhiệm của bạn khi công ty phát sinh các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính nữa (cái này chắc bạn kinh doanh nhỏ nên không cần để ý lắm).

  Thứ tư, hồ sơ thì bao gồm:

  1. Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp theo mẫu,

  2. Điều lệ công ty

  3. Danh sách thành viên nếu Công ty bạn có từ 2 thành viên trở lên

  4. Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của thành viên và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  5. Các văn bản khác nếu Cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu.

  Thứ năm các loại thuế bạn phải nộp bao gồm: Thuế môn bài, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu, (Nếu bạn kinh doanh cái gì thì sẽ phải nộp thuế cho tương ứng theo quy định của luật quản lý thuế.

  Luật Việt Tín là công ty luật uy tín chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty giá rẻ (xem bảng giá) cho hàng trăm doanh nghiệp Việt. Nếu bạn muốn được tư vấn thành lập công ty miễn phí xin vui lòng gọi ngay hotline: 0978.635.623 của chúng tôi.

   
  Báo quản trị |  
 • #452263   21/04/2017

  luatvichanly
  luatvichanly
  Top 100
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2015
  Tổng số bài viết (625)
  Số điểm: 3445
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 115 lần


  Nhập khẩu hàng hóa mĩ phẩm từ Thái Lan. Vậy tôi xin hỏi luật sư số vốn tối thiểu để mở công ty là bao nhiêu, hồ sơ cần những gì, các loại thuế phải nộp trong năm? Tôi xin cảm ơn

  ---------

  Chào bạn, Phòng tư vấn pháp luật Công ty Luật LTD Kingdom, địa chỉ P1936, tòa nhà HH4C, khu đô thị Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội tư vấn cho bạn như sau:

  1. Ngành nghề nhập khẩu hàng hóa mỹ phẩm từ Thái Lan không thuộc trong danh mục các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.Vì vậy bạn có thể đăng ký vốn điều lệ tùy theo ý muốn.

  Việc đăng ký vốn điều lệ cũng kéo theo các khoản tiền thuế môn bài sau này, chia làm các mức như sau:

  Mức 1: Vốn điều lệ dưới 10 tỷ - Thuế môn bài : 2.000.000đ/ năm.

  Mức 2: Vốn điều lệ trên 10 tỷ - Thuế môn bài: 3.000.000đ/ năm. 

  Tùy vào tình hình kinh doanh của công ty mình, bạn có thể lựa chọn mức vốn điều lệ sao cho phù hợp.

  2. Hồ sơ thành lập công ty:

  Tùy vào từng loại hình công ty mà bạn muốn thành lập sẽ có một loại hồ sơ đăn ký thành lập khác nhau. Chúng tôi gợi ý cho bạn 2 loại hình Công ty phổ biến tại Việt Nam như sau:

  Hồ sơ thành lập công ty Cổ Phần:

  - Giấy đề nghị đăng ký thành lập CTCP;

  - Điều lệ Công ty;

  - Danh sách cổ đông.

  - CMND của các cổ đông trong công ty.

  Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1tv:

  -Giấy đề nghị đăng ký thành lập Công ty TNHH 1TV

  - Điều lệ Công ty;

  - CMND của chủ sở hữu.

  Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 2TV trở lên:

  Giấy đề nghị đăng ký thành lập Công ty TNHH 2TV trở lên;

  - Điều lệ Công ty;

  - Danh sách thành viên;

  - CMND của các thành viên.

  3. Các loại thế Công ty cần nộp trong năm bao gồm:

  - Thuế môn bài;

  - Thuế thu nhập cá nhân;

  - Thuế xuất nhập khẩu (Do đăng ký ngành nghề liên quan tới xuất nhập khẩu hàng hóa);

  - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi dựa vào những thông tin bạn cung cấp.

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Nguyễn Lâm Sơn - CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Mb: 04.6680.6683 - DĐ: 0982.976.486 - Email: lamsonlawyer@gmail.com