Thủ tục tặng cho đất đai, nhà ở

Chủ đề   RSS   
 • #300432 02/12/2013

  vunhuthanh91

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục tặng cho đất đai, nhà ở

  Cái thủ tục này mình mới làm và đây là thủ tục: ( Cái này mình lấy trên mạng, một Văn phòng luật)

  Thủ tục tặng cho đất đai

  • 1. Việc nộp hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất được quy định như sau:

   a) Người tặng cho hoặc người được tặng cho quyền sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đầy đru theo quy định của pháp luật tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

   b) Hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất gồm văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định của tổ chức tặng cho quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước.

   2. Thời hạn giải quyết:

   Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   Trường hợp bên nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho bên nhận quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

   Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, người nhận quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

   3. Căn cứ pháp lý

   Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

   Các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009;

   Các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005; số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007; số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009;

   

  Nhưng cuối cùng các bạn cần chú ý là phải có 1 khoản Lopbi nhé, nếu ko cho dù có ok thế nào vẫn cứ dài cổ, nên lopbi sớm. Còn bao nhiêu cũng ko tiện Kêu tại đây, bạn náo muốn biết thì inbox nhé. ^^

   
  11292 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #300448   03/12/2013

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4088)
  Số điểm: 31538
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1949 lần


   

  Bài viết tương đối có ích. Chỉ tiếc là phần viết thêm ngoài thủ tục "Nhưng cuối cùng các bạn cần chú ý là phải có 1 khoản Lopbi nhé, nếu ko cho dù có ok thế nào vẫn cứ dài cổ, nên lopbi sớm. Còn bao nhiêu cũng ko tiện Kêu tại đây, bạn náo muốn biết thì inbox nhé. ^^" chứng tỏ người viết không hiểu gì vể bài viết mà mình đưa lên.

  Thời hạn của thủ tục ghi là :

  "2. Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất." có gì đâu mà phải tốn tiền.

  Cập nhật bởi ntdieu ngày 03/12/2013 07:04:05 CH Xóa trích dẫn. Cập nhật bởi hungmaiusa ngày 03/12/2013 07:44:07 SA
   
  Báo quản trị |