DanLuat 2015

Thủ tục sáp nhập 2 công ty TNHH MTV vốn nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #138309 09/10/2011

  chuotbac

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:07/03/2011
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục sáp nhập 2 công ty TNHH MTV vốn nước ngoài

  Xin luật sư tư vấn giúp trường hợp này.
  Hai Công ty TNHH MTV có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang thực hiện 2 dự án đầu tư khác ngau sáp nhập với nhau thì hồ sơ thủ tục thế nào?
  Trong trường hợp này thì thủ tục pháp lý về Giấy chứng nhận đầu tư sẽ thế nào? Cấp mới hay điều chỉnh GCNĐT cho Công ty nhận sáp nhập?
  Khi sáp nhập xong có phải chuyển đổi hình thức của Công ty nhận sáp nhập thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên không?
   
  3063 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #139770   14/10/2011

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13539)
  Số điểm: 93336
  Cảm ơn: 3057
  Được cảm ơn 4692 lần
  SMod

  Bạn tham khảo nghị định 43/2010 xem sao nhé

  Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và đối với công ty nhận sáp nhập

  1. Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại, ...

  2. Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại, .....

  3. Trường hợp hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có hợp đồng hợp nhất công ty theo quy định tại Điều 152 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc hợp nhất và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất.

  4. Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định này, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập phải có thêm hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc sáp nhập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

  Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới thực hiện đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-