DanLuat 2015

Thủ tục pháp lý về lưu trữ, sử dụng hóa chất

Chủ đề   RSS   
 • #436058 16/09/2016

  Thủ tục pháp lý về lưu trữ, sử dụng hóa chất

  Xin cho tôi hỏi hiện nay đăng ký danh sách hóa chất và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất được thực hiện theo văn bản pháp luật nào?

  Xin cảm ơn

   
  1519 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận