Thủ tục phải thực hiện khi mở hoặc đóng tài khoản ngân hàng?

Chủ đề   RSS   
 • #493231 31/05/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Thủ tục phải thực hiện khi mở hoặc đóng tài khoản ngân hàng?

  Tình huống: Thủ tục phải thực hiện khi mở hoặc đóng tài khoản ngân hàng? Nếu thực hiện không đúng thì xử lý ra sao?

  Trả lời: 

  Để đăng ký thêm hoặc hủy bỏ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp sử dụng mẫu phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp để đăng ký thay đổi. 

  Đối với nội dung này, có thể tham khảo Công văn 4807/TCT-KK năm 2017 về đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

  "Theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, cụ thể:

  - Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đối với doanh nghiệp;

  - Thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp tại phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKH ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 20/2015/TT-BKH) có phần thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.Trong đó thông tin tài khoản ngân hàng (thông tin số 8) thuộc nội dung về đăng ký thuế;

  - Điều 2 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng;

  - Điều 12 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế.

  Căn cứ các quy định nêu trên thì doanh nghiệp đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BKH theo đó khi phát sinh thay đổi, bổ sung thông tin về tài khoản ngân hàng có doanh nghiệp làm chủ tài khoản thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKH nêu trên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo đúng thời hạn quy định, không phải khai báo thông tin thay đổi với cơ quan thuế".

  Mức xử lý hành chính: có thể kiểm tra quy định tại Điều 7 của Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  Cập nhật bởi minhpham1995 ngày 31/05/2018 10:56:29 CH sai chính tả
   
  4154 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận