Thủ tục phải thực hiện khi mở hoặc đóng tài khoản ngân hàng?

Chủ đề   RSS   
 • #490357 25/04/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1278)
  Số điểm: 9864
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 183 lần


  Thủ tục phải thực hiện khi mở hoặc đóng tài khoản ngân hàng?

  Câu hỏi: Thủ tục phải thực hiện khi mở hoặc đóng tài khoản ngân hàng? Nếu thực hiện không đúng thì xử lý ra sao?

  Câu trả lời: Để đăng ký thêm hoặc hủy bỏ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp sử dụng mẫu phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp để đăng ký thay đổi. 

  Đối với nội dung này, anh có thể tham khảo Công văn 4807/TCT-KK năm 2017 về đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

  "Theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, cụ thể:

  - Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đối với doanh nghiệp;

  - Thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp tại phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKH ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 20/2015/TT-BKH) có phần thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.Trong đó thông tin tài khoản ngân hàng (thông tin số 8) thuộc nội dung về đăng ký thuế;

  - Điều 2 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng;

  - Điều 12 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế.

  Căn cứ các quy định nêu trên thì doanh nghiệp đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BKH theo đó khi phát sinh thay đổi, bổ sung thông tin về tài khoản ngân hàng có doanh nghiệp làm chủ tài khoản thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKH nêu trên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo đúng thời hạn quy định, không phải khai báo thông tin thay đổi với cơ quan thuế".

  Mức xử lý hành chính: Anh có thể kiểm tra quy định tại Điều 7 của Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  "1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

  2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

  3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

  b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

  c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp"

   
  2684 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận