Thủ tục nhận lại con ruột

Chủ đề   RSS   
 • #558407 23/09/2020

  Thủ tục nhận lại con ruột

  Theo Điều 91 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền nhận con:

  + Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết

  + Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải có sự đồng ý của người kia

  Điều 101 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con:

  + Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp

  + Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết.

  Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con được quy định tại Điều 25 Luật hộ tịch 2014 như sau:

  - Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, connộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

  - Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã trích lục cho người yêu cầu.

  - Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc.

  Điều 14 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con gồm:

  + Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

  + Trường hợp không có chứng từ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con trên thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con có ít nhất 2 người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con

   
  319 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận