Thủ tục nghỉ hưu, luân chuyển cán bộ cấp xã về cán bộ cấp huyện

Chủ đề   RSS   
 • #324127 20/05/2014

  Thủ tục nghỉ hưu, luân chuyển cán bộ cấp xã về cán bộ cấp huyện

  Xin TVPL tư vấn giúp:

  -Thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ cấp xã (căn cứ pháp lý) hiện nay đang áp dụng NĐ143 nhưng không hướng dẫn rõ cách tính mốc thời gian nghỉ hưu, chỉ nêu chung chung. Hiện chỉ có NĐ 46 hướng dẫn thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ.

  -Văn bản quy định chuyển từ cán bộ cấp xã về cán bộ cấp huyện.

  Trường hợp làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã 3 năm, sau đó được bầu làm Phó Chủ tịch Phụ nữ huyện như vậy có phù hợp với quy định hiện hành không.

  Xin cảm ơn nhiều

   
  5950 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #325081   26/05/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1142 lần


  Bạn có thể xem tại Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn

  Điều 30. Thủ tục nghỉ hưu

  1. Thời điểm nghỉ hưu:

  Việc xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu được lùi đối với công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

  Mình thấy Điều 9 Nghị định 46/2010 quy định cụ thể rồi.

  Còn về điều động cán bộ thì bạn có thể xem tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

  Điều 25. Điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển

  Cán bộ cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức khi thôi giữ chức vụ theo nhiệm kỳ và công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức được xem xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên trong trường hợp có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

  1. Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

  2. Có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

  3. Có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần thì được cộng dồn.

  4. Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

  5. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  Điều 26. Thẩm quyền xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

  Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý.

   

   
  Báo quản trị |