Thủ tục mua bán Doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #30805 27/12/2008

  hungdinh

  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (25)
  Số điểm: 1342
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thủ tục mua bán Doanh nghiệp

  Tôi muốn hỏi  thủ tục mua bán công ty TNHH Hai thành viên trở lên.
  Và các văn bản hướng dẫn thủ tục này.
  Làm thế nào để Côgn ty tôi mua lại mà không có rủi ro về trách nhiệm của thời điểm trước đây của Công ty bị mua lại này
  Mong sớm trả lời giúp tôi vì tôi đang phải làm gấp việc này
  Trân Trọng!
  Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 11:15:58 AM
   
  46309 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang <123
Thảo luận
 • #39503   05/11/2009

  honamdong
  honamdong

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Pháp nhân nươc ngoài (tổ chức) muốn mua lai doanh nghiêp việt nam, Yêu cầu và thủ tục ra sao?

  Pháp nhân nươc ngoài (tổ chức) muốn mua lai doanh nghiêp việt nam, Yêu cầu và thủ tục ra sao?
   
  Báo quản trị |  
 • #39504   05/11/2009

  nnsang
  nnsang

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2009
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Pháp nhân nước ngoài mua lại doanh nghiệp Việt Nam

  Chào bn,

  V câu hi ca bn tôi có ý kiến như sau:

  1) Cơ s pháp lý:

  Vic pháp nhân nước ngoài mua li doanh nghip Vit Nam s do Lut đu tư 2005, Lut doanh nghip 2005, và các văn bn hướng dn điu chnh. Bn lưu ý mua li doanh nghip là mt trong hình thc đu tư trc tiếp được quy đnh trong Lut đu tư 2005, Ngh đnh 108/2006/NĐ-CP hướng dn Lut đu tư 2005, tuy nhiên lut hin hành chưa có quy đnh rõ ràng v mua li doanh nghip cũng như trình t th tc thc hin. Vì vy, mua li doanh nghip hin nay được thc hin dưới hình thc mua li toàn b c phn (đi vi công ty c phn) hoc mua li toàn b phn vn góp (đi công ty trách nhim hu hn).

  2) Trình t, th tc:

  Pháp nhân nước ngoài mua li doanh nghip Vit Nam được tiến hành qua các bước như sau:

  Bước 1: Đánh giá thc trng hot đng ca doanh nghip (due diligence):

  Đánh giá thc trng hot đng ca doanh nghip gm có thm tra pháp lý (legal due diligence) và thm tra tài chính (financial due diligence). Mc đích ca bước này nhm đánh giá được thc trng hot đng ca doanh nghip hin đ làm cơ s đàm phán các điều khoản của hợp đồng khi mua li doanh nghip này.

  Bước 2: Đàm phán và ký kết hp đng chuyn nhượng c phn/phn vn góp

  Bước 3: Son tho h sơ pháp lý

  Đ mua li doanh nghip trong nước, nhà đu tư cn tiến hành son b h sơ xin cp giy chng nhn đu tư đ mua li toàn b phn vn góp, hoc c phn ca doanh nghip trong nước. H sơ gm các tài liu ch yếu sau:

  - Bn đăng ký xin cp giy chng nhn đu tư;
  - Điu l sa đi,
  - Danh sách thành viên/c đông sáng lp,
  - Hp đng chuyn nhượng phn vn góp/c phn,
  - Báo cáo năng lc tài chính ca pháp nhân nước ngoài,
  - Quyết đnh ca pháp nhn nước ngoài v vic mua li doanh nghip Vit Nam (kèm theo Biên bn hp (nếu có),
  - Bn sao hp l các văn bn v tư cách pháp lý, tài chính ca pháp nhân nước ngoài: giy chng nhn đăng ký kinh doanh, điu l hot đng, báo cáo tài chính kim toán,
  - Bn sao hp l các văn bn v tư cách pháp lý ca doanh nghip Vit Nam: giy chng nhn đăng ký kinh doanh, điu l công ty, báo cáo tài chính kim toán.

  Bước 4: Np h sơ ln cơ quan đu mi là S kế hoch và đu tư hoc Ban qun lý các khu công nghip đ xin cp Giy chng nhn đu tư

  Trân trng,
  Nguyn Ngc Sang

  Công ty Lut LOGOS

   
  Báo quản trị |  
 • #32486   18/11/2009

  andela
  andela
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/09/2009
  Tổng số bài viết (102)
  Số điểm: 600
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chuyển quyền sở hữu 1 phần tài sản của công ty cho cá nhân khác

  CÔng ty chúng tôi là công ty TNHH có thành lập công ty TNHH 1TV do công ty tôi làm chủ sở hữu, giờ công ty chúng tôi muốn bán công ty 1TV cho cá nhân khác, xin cho hỏi
  - Công ty chúng tôi phải làm những thủ tục gì, và thuế chuyển nhượng được tính như thế nào, vốn điều lệ của công ty 1TV định bán là 5 tỷ
  - Người mua muốn giữ tên giống như tên ban đầu như vậy có được không, hay khi chuyển nhượng bắt buộc phải đổi thành tên mới
   
  Báo quản trị |  
 • #32487   18/11/2009

  kienlawyer
  kienlawyer
  Top 500
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2009
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 4455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  1. Công ty bạn cần làm thủ tục thay đổi đkkd, trong đó ghi rõ thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi chủ sở hữu;
  Về thủ tục, bạn có thể vào trang Web của sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội để lấy mẫu và xem hướng dẫn cụ thể: www. hapi.gov.vn, ngoài bộ hồ sơ thông thường, bạn cần có Hợp đồng chuyển nhượng. Ngoài ra cần căn cứ vào việc Bên nhận chuyển nhượng công ty là một hay hai thành viên trở lên, nếu là một thì thực hiện thủ tục thay đổi dkkd, cong nếu là hai trở lên thì phải tiến hành cả bước đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.
  2. Thuế chuyển nhượng được tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp của chủ sở hữu (bên chuyển nhượng).
  3. Có thể giữ lại tên doanh nghiệp được. (như vậy mới thể hiện hết được bản chất của việc mua bán doanh nghiệp: khi mua doanh nghiệp là bên mua đã mua cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình, mà một trong những tài sản vô hình ở đây là năng lực, là cái "danh" của công ty - tên công ty).

  Trân trọng!
  danggiakien@gmail.com.

  Trân Trọng.

  Luật sư Đặng gia Kiên

  Công ty tư vấn Luật LINCON & Brothers

  Mobile: 0986 99 8668

  Email: kien.danggia@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #32530   14/01/2010

  tranlucgbt
  tranlucgbt

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Viêc Mua Bán Doanh nghiệp tư nhân được tiến hành trình tự như thế nào?

  Chào luật sư! xin LS cho biết việc tiến hành Mua & Bán Doanh nghiệp tư nhân thì cần những thủ tục giấy tờ gì, làm ở đâu? trình tự tiến hành ra sao? có cần qua phòng công chứng không? cụ thể là Tôi có một doanh nghiệp tư nhân của hai vợ chồng nhưng vì lý do phải chia tài sản làm đôi nên phải bán DN thì làm thế nào?

   
  Báo quản trị |  
 • #32531   14/01/2010

  lengalawyer
  lengalawyer
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (231)
  Số điểm: 1454
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 34 lần


  Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp thì:

  “1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Chậm nhất mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở của doanh nghiệp; tên, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó.

  2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác.

  3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động”


  Như vậy, sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chỉ cần:

  -         Thông báo với cơ quan Đăng ký kinh doanh về việc bán doanh nghiệp

  -         Người mua phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


  Nếu cần tư vấn rõ hơn, vui lòng liên hệ với Luật sư.

  Trân trọng.

  Cập nhật bởi lengalawyer vào lúc 14/01/2010 16:01:45

  Luật sư LÊ NGA

  Mobile: 0915.939.333

  Email: lengalawyer@gmail.com

  ---------

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

  TƯ VẤN/GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC 

  ĐẠI DIỆN/TRANH TỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG

   
  Báo quản trị |  
 • #158586   01/01/2012

  binhnk
  binhnk

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/01/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Rất cảm ơn lời khuyên của bạn hathiut về việc đưa vào một điều khoản an toàn trong hợp đồng mua bán, qua đó ràng buộc trách nhiệm của người bán đối với các khoản nợ, nghĩa vụ ... trước đây, mà bên mua không biết khi ký hợp đồng mua lại doanh nghiệp (công ty TNHH 2 thành viên).

  Nhưng xin cho tôi hỏi, về mặt pháp lý điều khoản đó có đủ tính pháp lý để bảo vệ những người chủ mới của công ty này không ? Có văn bản pháp lý nào để bảo vệ người chủ mới khỏi những hậu quả (chưa biết) của thời kỳ hoạt động trước chuyển nhượng không ?

  Rất mong nhận được trả lời của các luật sư và mọi người, xin chân thành cảm ơn.

  Bính
   
  Báo quản trị |  
 • #198774   04/07/2012

  luatsuvuhoa
  luatsuvuhoa

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/07/2012
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 185
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục mua bán Doanh nghiệp

  Vấn đề của bạn tôi xin tư vấn như sau:

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của DN, trong đó có quyền cho thuê và bán DN. Điều 145, Luật DN quy định “Chủ DNTN có quyền bán DN của mình cho người khác.”

  Về trình tự, thủ tục, bạn có thể lập hợp đồng bán DNTN cho người khác và chậm nhất mười lăm ngày trước ngày chuyển giao DNTN cho người mua, chủ DNTN phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Khoản 1, Điều 145, Luật DN cũng quy định cụ thể “thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở của DN; tên, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán của DN; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó.”

  Theo khoản 2, 3, Điều 145, Luật DN, “Sau khi bán doanh nghiệp, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà DN chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của DN có thoả thuận khác. Người bán, người mua DN phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.”
  Sau khi nhận chuyển nhượng DN đã được bán, người mua DNTN phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh lại theo quy định tại khoản 4, Điều 145, Luật DN, được hướng dẫn cụ thể tại Điều 44, Nghị định số43/2010/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán DN thì người mua phải đăng ký thay đổi chủ DNTN.
  Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

  1. Thông báo thay đổi chủ DNTN có chữ ký của người bán và người mua.
  2. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số43/2010/NĐ-CP của người mua DNTN sau đây:
  “1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.
  2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:
  a) Hộ chiếu Việt Nam;
  b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.
  3. Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
  4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.”
  3. Hợp đồng mua bán DN và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng DNTN.

  Khi nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi của DN, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi chủ DNTN.

  Theo quy định tại Điều 28, Nghị định số43/2010/NĐ-CP, “trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN”.

  Như vậy, quyền bán và trình tự, thủ tục thực hiện việc bán DNTN đã được quy định cụ thể trong các quy định của Luật DN mà chúng tôi nêu trên, bạn có thể tham khảo để thực hiện việc bán DNTN của mình đúng theo quy định của pháp luật.

   

  Để được tư vấn cụ thể quý khách liên hệ với chúng tôi:

  CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT-VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT

  Địa chỉ : Số 335 Phố Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

  Tel: (04)37478888 Fax: (04)37473966

  Hot-line: 0933.668.166

  Email: info@luatdaiviet.vn

  Website:www.luatdaiviet.vn

  Để được tư vấn cụ thể quý khách liên hệ với chúng tôi:

  CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT-VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT

  Địa chỉ : Số 335 Phố Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

  Tel: (04)37478888 Fax: (04)37473966

  Hot-line: 0933.668.166

  Email: info@luatdaiviet.vn

  Website:www.luatdaiviet.vn

  Cập nhật bởi luatsuvuhoa ngày 05/07/2012 11:17:59 SA Cập nhật bởi luatsuvuhoa ngày 05/07/2012 11:12:49 SA
   
  Báo quản trị |