Thủ tục mở rộng địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

Chủ đề   RSS   
 • #479507 23/12/2017

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Thủ tục mở rộng địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã

  Căn cứ điều 16 Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã; Điều 3, Điều 6, Điều 8 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, Hồ sơ thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã gồm:
  a) Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT;
  b) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;
  c) Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã;
  d) Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, địa điểm kinh doanh;
  đ) Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, địa điểm kinh doanh;
  e) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với chi nhánh hợp tác xã kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
  Hồ sơ nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hợp tác xã đặt chi nhánh, địa điểm kinh doanh.
  Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
  Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Kèm theo thông báo là bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

   
  8187 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận