Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp?

Chủ đề   RSS   
 • #522269 30/06/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (425)
  Số điểm: 11755
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 127 lần


  Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp?

  Gửi cho chị các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp đang áp dụng tại UBND huyện?

   
  953 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #522283   30/06/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1126)
  Số điểm: 8789
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 167 lần


  Căn cứ theo Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành thì:

  "Điều 4. Vị trí và chức năng

  1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

  2. Phòng Tư pháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp."

  Theo đó Phòng tư pháp sẽ thực hiện tham mưu, giúp UBND cấp huyện kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi thẩm quyền. Việc phân công này sẽ thực hiện theo quyết định của UBND cấp huyện, dựa trên Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Danh mục này sẽ do UBND cấp tỉnh tại từng địa phương quyết định.

  Ví dụ: Quyết định 2409/QĐ-UBND năm 2015 thông qua Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Thái Bình 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/07/2019)