Thủ tục hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #71588 03/12/2010

  tinnguyentrung

  Sơ sinh

  Hưng Yên, Việt Nam
  Tham gia:03/12/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục hành chính

  Kính chào các anh chị!

  Thưa các anh chị, tôi có bác năm nay 85 tuổi còn khoẻ và minh mẫn. Bác tôi sống ngoài miền bắc. Bác tôi sinh được 6 anh chị, 1 con trai, 5 con gái, Mỗi anh chị sống ở mỗi nơi khác nhau đã đều xây dựng gia đình riêng và có cuộc sống riêng ổn định. Bác tôi ở quê một mình và sở hữu một mảnh đất 365m2 và bác tôi đã bán toàn bộ mảnh đất đó được 50triệu đồng, sau khi bán bác tôi đã trích ra một phần tiền để mua một mảnh đất 100m2 để ở. Phần tiền còn lại đã chia đều cho các con.

  Hiện nay gia đình chị con gái thứ có xảy ra éo le, chồng bỏ không có chỗ ở. Bác tôi nay còn khoẻ muốn trao phần đất mình đang sử dụng tặng cho con gái mình và đã thông qua ý kiến các con tất cả đều nhất trí. Nhưng thủ tục không biết cần những gì, cơ quan nào giải quyết.

  Bác tôi chỉ nghe nói cần phải có một tờ biên bản và phải có các con ký nhưng các anh chị tôi ở quá xa không ký được.

  Vậy kính mong các anh chị giúp bác tôi hướng giải quyết. Các anh chị làm ơn cho bác tôi xin mẫu biên bản họp gia đình.
  Tôi xin trân thành cảm ơn! Email: tinnguyentrung@moet.edu.vn
                                                                 tinart97@gmail.com.vn
  Cập nhật bởi ThanhLongLS ngày 04/12/2010 05:30:38 PM

  1975

   
  3288 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #71766   04/12/2010

  ls_tuananh
  ls_tuananh
  Top 500
  Male
  Chồi

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:24/09/2010
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 1425
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 31 lần


  Chào bạn !

  Vấn đề của bác bạn tôi có ý kiến tư vấn như sau:

  Bác bạn có thể lập hợp đồng tặng cho tài sản của mình cho người con gái đó. ví dụ như Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

  Tôi gửi mẫu hợp đồng để bạn tham khảo nhé.

  Mẫu số 41/HĐTA

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   

  Chúng tôi gồm có:

  Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):

  ......................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):

  ......................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

    

  Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

   

  ĐIỀU 1
  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẶNG CHO

   

  Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ...........................................

  ............................................................................................................................... (2),

  cụ thể như sau:

  - Thửa đất số: ...................................................

  - Tờ bản đồ số:..................................................

  - Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

  - Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

  - Hình thức sử dụng:

                 + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                 + Sử dụng chung: .................................... m2

  - Mục đích sử dụng:..........................................

  - Thời hạn sử dụng:...........................................

  - Nguồn gốc sử dụng:.......................................

  Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................

  ......................................................................................................................................

  Giá trị quyền sử dụng đất là ........................................................................đồng (bằng chữ: ......................................................................................... đồng Việt Nam)

  .................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................(6)

   

  ĐIỀU 2
  VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   

  1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ..............................................

  2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   

  ĐIỀU 3
  TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

   

     Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ............. chịu trách nhiệm nộp.

   

  ĐIỀU 4
  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

   

  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

   

   

   

  ĐIỀU 5
  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

   

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên A cam đoan:

  1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

  1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

  a) Thửa đất không có tranh chấp;

  b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  2. Bên B cam đoan:

  2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

  2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

   

  ĐIỀU ....... (10)
  .............................................................................................

   

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

   

  ĐIỀU .......
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

   

  Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

   

  #ebe9ed;">

  Bên A

  (Ký và ghi rõ họ tên)(11)

  #ebe9ed;">

  Bên B

  (Ký và ghi rõ họ tên)(11)

   

  LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .....................

   

  Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ....................................................)

  tại ........................................................................................................................(12),

  tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh ....................................................... tỉnh/thành phố ......................................................

   

  CHỨNG THỰC:

   

  - Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ...................................................................................................................................... và bên B là …….................................................................……..............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

  - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

  - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

  - ................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................

  ............................................................................................................................(13)

  - Hợp đồng này được làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ, ........trang), giao cho:

  + Bên A ...... bản chính;

  + Bên B ....... bản chính;

  Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.

  Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.

   

  CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  #0000ff;"> 

  Luật sư Lê Tuấn Anh

  Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Anh - Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An

  Đ/c: Số 73, Đinh Công Tráng, Tp Vinh, Nghệ An

  ĐT: 0943184284.

   
  Báo quản trị |