Thủ tục giải thể doanh nghiệp (CTY TNHH MTV)

Chủ đề   RSS   
 • #385344 27/05/2015

  nhobuongbinh0609

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/03/2015
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục giải thể doanh nghiệp (CTY TNHH MTV)

  Chào Luật sư,

  Cty tôi thành lập ngày 11/04/2013 nhưng đến nay vẩn chưa đi vào hoạt động. 

  Nay tôi muốn giải thể công ty, nhờ Luật sư tư vấn giúp; để giải thể công ty, tôi cần những hồ sơ nào, nộp ở đâu, thời hạn bao lâu sau khi nộp hồ sơ sẽ được giải thể.

  Kính mong Luật sư tư vấn!

   

   

  Cập nhật bởi nhobuongbinh0609 ngày 27/05/2015 03:44:36 CH 2013
   
  6838 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #385449   28/05/2015

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 777 lần
  Lawyer

  • Việc giải thể doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định chung được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005, cụ thể:

  • Thứ nhất: Doanh nghiệp phải thông qua Quyết định giải thể doanh nghiệp

   Các nội dung chính của quyết định này gồm: Các thông tin về doanh nghiệp, tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể phải là 1 trong 4 lý do được quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   Thứ hai: Về tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

   Nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác về việc Công ty phải thành lập Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp khi giải thể thì:

   - Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân nếu là Doanh nghiệp tư nhân;

   - Hội đồng thành viên nếu là Công ty TNHH 1 thành viên mà có hội đồng thành viên hoặc Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên;

   - Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên nếu là do cá nhân làm chủ sở hữu;

   - Hội đồng quản trị công ty nếu là Công ty cổ phần.

   Thứ ba: Về thủ tục thông báo và gửi Quyết định giải thể.

   - Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến:

   + Cơ quan đăng ký kinh doanh;

   + Tất cả các chủ nợ;

   + Tất cả người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan;

   + Tất cả người lao động trong doanh nghiệp;

   Quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP thì Doanh nghiệp phải đăng quyết định này trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

   Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

   Riêng đối với chủ nợ: Quyết định giải thể phải gửi kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

   Thứ tư: Thủ tục thông báo về việc giải thể:

   - Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

   - Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

  • Bạn có thể tham khảo thêm tại www.luatdoanhgia.vn hoặc www.luatdoanhnghiepvn.vn

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #385476   28/05/2015

  sdnmai
  sdnmai

  Sơ sinh


  Tham gia:28/05/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  kính thưa luật sư 

     công ty tôi là công ty cổ phần gồm 4 thành viên sáng lập với cổ phần bằng nhau , mổi người 25% , trong quá trinh kinh doanh phát sinh mâu thuẩn , tôi vói vai trò giám đốc và một thành viên là chủ tịch hội đồng quản trị đồng  ý giải thể công ty , còn hai thành viên kia vai trò phó giám đốc không đồng  ý giải thể gây khó khăn không ký vào nghị quyết giải thể mặc dù công ty không còn tiếp tục kinh doanh nữa ,tôi phải làm sao nếu để công ty tồn tại không doanh thu mà phát sinh chi phí như tiền thuê nhà , lương nhân viên ..... 

     Kính mong luật sư tư vấn 

   
  Báo quản trị |  
 • #385500   28/05/2015

  nhobuongbinh0609
  nhobuongbinh0609

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/03/2015
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cám ơn Luật sư,

  Nhưng từ khi thành lập đến nay, cty tôi chưa hoạt động( lúc đầu tôi định mở cty để phát triển riêng, nhưng do nhiều phát sinh ngoài ý muốn, nên đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa cho cty này hoạt động. và giờ tôi muốn đóng nó.

  Nhờ Luật Sư có thể tư vấn rõ hơn về trường hợp này giúp tôi.

  Cám ơn Luật sư

   
  Báo quản trị |  
 • #387702   13/06/2015

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 777 lần
  Lawyer

  Dù hoạt động hay không thì bạn vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ kê khai thuế, nếu không hoạt động thì kê khai không hoạt động và làm văn bản, thông báo đề nghị tạm dừng hoạt động kinh doanh, do đó bạn có thể đã mắc lỗi kê khai nên thực tế là không hoạt động nhưng pháp lý lại chứng minh bạn đang hoạt động nhưng không kê khai đây là các quy định về thuế, kế toán mà bạn là doanh nghiệp thì bạn phải biết và thực hiện.

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #387732   13/06/2015

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 777 lần
  Lawyer

  Theo Câu hỏi của bạn thì Công ty của bạn đang là công ty cổ phần do đó nếu muốn giải thể công ty phải được Đại hội đồng Cổ đông công ty đồng ý (điểm a, khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

  Bạn có thể triệu tập họp đại hội đồng cổ đông để xem xét vấn đề này, Chủ tịch hội đồng quản trị có thể triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp. Cuộc họp lần thứ nhất số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Nếu cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất thì có quyền triệu tập cuộc họp lần thứ 2 và số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 30%. Bên bạn có 2 cổ đông đại diện 50% nên triệu tập lần 2 là đủ điều kiện họp bàn.

  Mặt khác bạn có thể thực hiện việc mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông khi cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty.

  Bạn có thể bàn với 2 cổ đông kia để họ mua lại phần vốn góp sau đó chuyển đổi hình thức sang công ty TNHH hoặc ngược lại nếu họ không đồng ý với việc tổ chức lại công ty thì bạn có thể mua lại cổ phần của họ sau đó tiến hành tổ chức lại công ty còn không thì bạn triệu tập cuộc họp như tôi đã phân tích ở trên để tổ chức lại công ty. Bạn có thể xem thêm lại www.luatdoanhgia.vn

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #388467   18/06/2015

  Với vấn đề của bạn, về 

  Thủ tục giải thể doanh nghiệp (CTY TNHH MTV)

   tôi xin được tư vấn như sau:

  Trên thực tế, để giải thể một doanh nghiệp du lớn hay nhỏ, dù hoạt động lâu năm hay mới thằnh lập, thì khi tiến hành thủ tục giải thể, bạn phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

  B1. Đóng mã số thuế tại Chi cục thuế nơi công ty có trụ sở chính

  Nếu công ty bạn mới hoạt động, chưa phát sinh lợi nhuận  thì thủ tục này rất đơn giải. Kế toán bên bạn có thể tự đi làm được.

  Hồ sơ cần chuẩn bị như sau: - Thuyết minh báo cáo tài chính

  - Quyết định về việc giải thể của chủ sở hữu công ty

  - Các công văn và tờ khai gửi chi cục thuế

  B2. Nộp hồ sơ tại sở kế haọch đầu tư

  Sau khi nhận được thống báo nguời nộp thuế ngừng hoạt động, bạn làm một bộ hồ sơ lên sở kế hoạch đầu tư. Hồ sơ gồm:

  Thông báo, quyết định của chủ sở hữu vv giải thể, biên bản thanh lý tài sản, danh sách người lao động, danh sách các khoản nợ, bản sao thông báo của thuể, giấy đăng ký kinh doanh...

  kết quả: Thông báo yêu cầu trả con dấu

  B3. Nộp hồ sơ ở cơ quan công an để trả con dấu và đanưg ký mẫu dấu

  Sau khi nhận được thông báo của sở kế hoạch đầu tư về yêu cầu trả con dấu, ban chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm: - Quyết định của chủ sở hưưu. bản sao thông báo của sở, thông báo của thuế, giấy đanưg ký kinh doanh , con dấu công ty, giấy đăng ký mẫu dấu nộp cho công an

  Kết quả: Giấy chứng nhận đã nộp con dấu

  B4. Nộ hồ sơ lần 2 tại sở kế hoạch  đầu tư, hồ sơ chuẩn bị như ở bước 2, công thêm bản sao giấy chứng nhận đã nọp con dấu.

  Kết quả: Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể

  Trên đây là một số ý kiến tư vấn, mong rằng sẽ giúp được bạn hiểu hơn nữa về thủ tục giải thể công ty.  Nếu có gì không hiểu, hoặc cần tìm hiểu thêm, bạn có thể liên hệ số:0976854447. 

  Trân trọng

   

   

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

Email: luatsungothethem@gmail.com