Thủ tục giải thể công ty

Chủ đề   RSS   
 • #30289 03/10/2008

  hoa_mimosa

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 920
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục giải thể công ty

  Hiện nay tôi đang làm thủ tục giải thể công ty, tuy nhiên tôi bị mắc ở thủ tục khoá mã số thuế. Vậy tôi phải làm thủ tục đó như thế nào và có văn bản nào hướng dẫn về việc làm thủ tục đó không? Tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của các bạn
  Cập nhật bởi navelvu ngày 03/03/2010 11:52:00 AM
   
  45570 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

4 Trang 1234>
Thảo luận
 • #30290   03/10/2008

  nguyennhongoc
  nguyennhongoc

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2008
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 280
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thủ tục giải thể

  Cái bên thuế thì chuyên của mình
  Zậy ha :
  - Quyết định giải thể Doanh nghiệp ( 2 bản )
  - Mã số thuế ( bản gốc )
   * Riêng về Hoá đơn : bạn phải trả hết hoá đơn , phiếu mua hoá đơn , giấy nộp tiền vào Ngân sách NN .
  Trước 45 ngày kể từ ngày bạn giải thể DN , bạn phải nộp Quyết toán thuế . ( chấm hết )

  Mẫu : QĐGT DN

  TÊN DN
                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số:…/QĐ                                   Độc Lập  - Tư Do - Hạnh Phúc

                                                                       ------------

                                               Liên Chiểu, ngày…… tháng…… năm………..

   

  QUYẾT ĐỊNH

  (V/v Giải thể doanh nghiệp)

   

  -          Căn cứ Điều 157 và Điều  158 của Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006.

  -          Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty …………………..được thông qua ngày ………………………..

  -          Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh

  nghiệp……………………………………………………………….

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1: Giải thể doanh nghiệp ..................................................................................................

  - Số Đăng ký kinh doanh………………………………………ngày cấp…… ……nơi cấp …………

  - Số Giấy phép thành lập…………………..ngày cấp………nơi cấp……..

  - Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………….

  Điều 2: Lý do giải thể: ..............................................................................................................

  Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

  (Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các hợp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp đồng, đối tác, ngày ký hợp đồng, phương thức thanh lý, ngày dự định thanh lý chấm dứt hợp đồng).

  Đối với những hợp đồng sẽ thanh lý, doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất.

  Thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh có tranh chấp nào về các hợp đồng đã ký.

  Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

  Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:

  (Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ, phương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán.

  Thời hạn thanh toán nợ  không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

   

  Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế

  Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:

  (Doanh nghiệp nêu rõ các khoản thuế còn nợ, phương thức và thời hạn nộp thuế) . Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

  Điều 6: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

  Doanh nghiệp sử dụng ……….(nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày     /         /           . (Nêu rõ từng lao động, thời điểm thôi việc, mức trợ cấp đối với từng lao động. Trường hợp quá nhiều lao động, có thể phân loại thành lao động trực tiếp và gián tiếp). Các  nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động được doanh nghiệp xử lý dứt điểm vào ngày      /     /        , (Nêu cụ thể những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối với tập thể người lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp có thỏa thuận riêng, nêu cách xử lý cụ thể với cá nhân người lao động). Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài .Tở thanh lý tài sản gồm (ít nhất là 2 người):  Quyền và nghĩa vụ Tổ thanh lý, thủ tục thanh lý quy định ở Phụ lục đính kèm.

  Điều 8: Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước và đăng báo Sài Gòn Giải Phóng 3 kỳ liên tiếp.

  Điều 9 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

   

   

  ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  

     hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  Nơi nhận:                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư

  - Các chủ nợ

  - Người lao động

  - Cơ quan Thuế

  - Lưu

             

   

   
  Báo quản trị |  
 • #30291   03/10/2008

  nguyennhongoc
  nguyennhongoc

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2008
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 280
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Giai Thể

  - Quyết định giải thể Doanh Nghiệp ( 2 bản )
  - Mã số Thuế ( bản gốc )
  Xong , làm tiếp công việc sau :
  - Trả lại Hoá Đơn , Giấy mua hoá đơn , Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước .
  - Sau 45 ngay kể từ ngày giải thể DN phải nộp Quyết toán Thuế năm ./. ( thế là xong )
   
  Báo quản trị |  
 • #29699   29/07/2008

  LIEN211
  LIEN211

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Giải thể DNTN theo yêu cầu của 2 người có góp vốn và phân chia tài sản thế nào?

  Ông A có 3 tỷ đ, ông có ý định thành lập DNTN KD lưu trú khách du lịch (KD khách sạn). Để thành lập KS phải cần 5 tỷ đ nên ông trao đổi với anh B là người em họ góp 2 tỷ đ, trao đổi với chị C người hàng xóm góp 1 tỷ đ, tổng cộng có vốn 6 tỷ đ. A, B, C thoả thuận bằng văn bản để ông A đứng tên ĐKKD làm chủ DNTN, LN chia theo tỷ lệ vốn góp.

  Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập DN, DN KD được 2 năm, LN phân chia bình thường thì phát sinh mâu thuẫn không tự giải quyết được. B, C nộp đơn ra toà án đề nghị giải thể DN và phân chia tài sản DN theo tỷ lệ vốn góp.

  Cho biết hướng xử lý tình huống này đúng PL và bảo đảm lợi ích 3 người.

   
  Báo quản trị |  
 • #29700   31/05/2008

  bluesea
  bluesea
  Top 500
  Chồi

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:19/05/2008
  Tổng số bài viết (113)
  Số điểm: 1520
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  Nếu là DNTN thì sẽ chỉ do ông A thành lập và chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình. Nếu vậy thì sao ông B và chị C lại yêu cầu đòi giải thể doanh nghiệp của người ta được nhỉ?
  Nếu muốn đòi lại tài sản thì chỉ được đòi theo kiểu vay mượn thôi.
  Hay đây là một kiểu "lách"?
   
  Báo quản trị |  
 • #33243   15/08/2008

  huongnhikien
  huongnhikien

  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2008
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ban giải thể thực hiện thủ tục giải thể không đúng quy định pháp luật, giải quyết như thế nào?

  Công ty tôi ký Hợp đồng thi công với 01 Công ty liên doanh từ năm 2001. Sau khi xây dựng phần móng công trình (giá trị 1,1 tỷ), công ty liên doanh (CT A) bị rút giấy phép đầu tư
  Ban giải thể CT A gửi công văn mời chúng tôi đến bàn giao tài liệu công nợ,(năm 2004). Sau đó một Công ty liên doanh mới (CT B) nhận kế thừa quyền nghĩa vụ của CT A, nhưng sau đó cũng bị rút giấy phép đầu tư (tự nguyện xin rút GPĐT). Ban giải thể CT B có công văn thông báo phần móng công trình chúng tôi thi công chủ đầu tư mới tiếp nhận không có nhu cầu sử dụng và chỉ chấp nhận trả 70 triệu/1,1 tỷ đồng khoản nợ của Chúng tôi.
  Công ty chúng tôi vô cùng bức xúc và đã có công văn phúc đáp, gửi UBND tỉnh không chấp nhận cách giải quyết trên.
  Luật sư vui lòng cho ý kiến chúng tôi nên làm như thế nào để giải quyết dứt điểm sự việc trên.
  Xin trân trọng cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #33244   18/08/2008

  BaoHacTu
  BaoHacTu
  Top 500
  Mầm

  Vĩnh Long, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2008
  Tổng số bài viết (254)
  Số điểm: 915
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Hợp đồng giữa Cty bạn và CT A còn tồn tại ko? Hay nó đã được giải quyết khi bàn giao công nợ, cty B kế thừa quyền & nghĩa vụ của Cty A? Nếu đúng, cty bạn và cty B cần thương lượng giải quyết, phần móng công trình bỏ ra rồi mà ko có nhu cầu sử dụng thật lãng phí. Trường hợp cty bạn ko đồng ý với số tiền ban giải thể thanh toán, bạn có thể kiện ra TA để giải quyết, cần dựa vào tài liệu và nội dung hợp đồng để yêu cầu phù hợp.
   
  Báo quản trị |  
 • #33245   19/08/2008

  huongnhikien
  huongnhikien

  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2008
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn bạn đã quan tâm và trả lời câu hỏi của tôi.

  Hiện nay Hợp đồng KT giữa CT tôi và CT A vẫn còn, chúng tôi không làm thủ tục bàn giao công nợ cho CT B mà khi CT A bị giải thể, Ban thanh lý CT A mời chúng tôi đến bàn giao tài liệu chứng minh khoản nợ. Sau đó CT B (có bên liên doanh Việt Nam vẫn là thành viên liên doanh trước đây của CT A) thông báo cho chúng tôi sẽ kế thừa quyền, nghĩa vụ của CT A.
  Chúng tôi muốn khởi kiện ra toà, nhưng đối tượng khởi kiện là ai?bản thân Ban thanh lý chỉ còn 1 vài thành viên là CBCNV của CT A, B trước đây, còn Tổng giám đốc là người Trung Quốc đã về nước, Chủ tịch HĐQT là người VN thì đã mất..
  Thực sự chúng tôi rất bế tắc. Nếu chấp nhận để Ban thanh lý thanh toán 70 triệu đồng thì quả là rất thiệt thòi.
  Xin chân thành cảm ơn bạn.
   
  Báo quản trị |  
 • #33246   22/08/2008

  BaoHacTu
  BaoHacTu
  Top 500
  Mầm

  Vĩnh Long, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2008
  Tổng số bài viết (254)
  Số điểm: 915
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Nợ khó đòi

  Coi như là sự không may trong kinh doanh. CT của bạn ký hợp đồng với một đối tác mà chẳng bao lâu họ phải giải thể, tài sản còn lại không biết có đủ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng. Ngoại trừ DNTN thì chủ DN phải chịu toàn bộ trách nhiệm về các khoản nợ của DNTN ngay cả khi nó phá sản hay giải thể. Các công ty khác thì thành viên sáng lập, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phần vốn góp của họ. 

  Đối tượng khởi kiện là ai? Sự việc của bạn làm tôi băn khoăn: DN chỉ hoàn thành việc giải thể, trả giấy phép khi nó đã thanh toán xong các nghĩa vụ đối với chủ nợ, người lao động, ....

  Theo điều 157 của Luật DN: "

  1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

  a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

  b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

  c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục;

  d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác."


  Do đó, bạn phải xác định lại CTY B đã hoàn thành thủ tục giải thể, rút giấy phép hay chưa? Theo tôi là chưa. Và nếu không chấp nhận số tiền thanh toán cho hợp đồng mà Ban thanh lý đưa ra, bạn có quyền khởi kiện yêu cầu tuyên bố phá sản CTy B để TA giải quyết các khoản nợ theo quy định.
   
  Báo quản trị |  
 • #30451   31/10/2009

  HoThiThanhThuy
  HoThiThanhThuy

  Sơ sinh

  Kon Tum, Việt Nam
  Tham gia:27/10/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Giải thể Công ty TNHH và tài sản còn lại khi giải thể?

  Xin hỏi Luật Sư về thủ tục giải thể Công ty TNHH và công tác kế toán sau khi giải thể doanh nghiệp?
  Khi giải thể thì tài sản còn lại là 02 chiếc xe ô tô tải phải xử l ý như thế nào? trong đó: 01 chiếc xe do 01 thành viên góp vốn đã làm thủ tục đứng tên Công ty nay họ rút vôn và lấy lại xe. 01 chiếc do Công ty mua nay Giám đốc Công muốn mua lại chiếc xe - cả 02 đã  khấu hao gần 02 năm. Vậy Công ty có phải xuất hóa đơn không? nếu xuất thì có phải nộp thuế không? thủ tục để sang tên do ai làm?
  Còn số vốn góp do các thành viên góp thì chi trả như thế nào? (có người góp = tiền, có người góp bằng xe).
  Còn lại hàng hóa, vật tư không còn gì hết.(bảng cân đối kế toán chỉ còn tiền mặt, tiền gởi và 02 chiếc xe cùng với lợi nhuận năm 2007 và 2008 chưa phân phối).
  Nhờ Luật sư trả lời sớm. Vì bây giờ Cty rất muốn tiến hành làm các bước cho nhanh để giải thể.

  Cám ơn Luật sư và mong được hợp tác lâu dài. ( hiện tại tôi đang làm kế toán cho 03 đơn vị.)
   
  Báo quản trị |  
 • #30452   29/10/2008

  LS_NguyenThanhDam
  LS_NguyenThanhDam
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2008
  Tổng số bài viết (119)
  Số điểm: 622
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  Chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

  A.  Về thủ tục giải thể doanh nghiệp bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

  1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  b) Lý do giải thể;

  c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

  d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

  e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

  Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

  Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  4. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  b) Nợ thuế và các khoản nợ khác.

  Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

  5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

  6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều này.

  Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật, các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán.

   B. Về 02 chiếc xe ô tô tải và phần vốn góp:

              Tất cả tài sản trước khi giải thể doanh nghiệp cần phải tổ chức thanh lý tài sản. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ góp vốn. Hai chiếc xe trên tại thời điểm giải thể đó là tài sản công ty. Vì vậy trong quá trình thanh lý, thành viên góp vốn nhận lại hoặc mua lại thì vẫn thực hiện thủ tục mua bán nhưng không phải nộp lệ phí trước bạ. Thủ tục mua bán, sang tên phải được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền.

              Trân trọng chào bạn!

   

   

   

   

   

  Luật sư Nguyễn Thanh Đạm

  Địa chỉ: 235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

  Điện thoại : 0989 350 262

   
  Báo quản trị |  
 • #30453   14/09/2009

  quoctoan1325
  quoctoan1325

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:05/08/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nhờ Luật sư trả lời giúp trường hợp sau đây: Công ty TNHH có hai thành viên trở lên trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty có mua tài sản bằng nguồn vốn của công ty: Gồm một máy ủi trị giá 300.000.000 và 2 xe máy trị gía 50.000. nay công ty có quyết định giải thể, trước khi giải thể công ty đã thanh lý chiếc máy ủi và xuất hoá đơn GTGT với giá trị thanh lý là 350.000.000. còn lại 02 xe máy công ty quyết định tặng cho thành viên trong công ty có xuất hoá đơn GTGT nhưng không ghi giá trị thanh lý và thuế GTGT và cũng không kê khai thuế GTGT của 2 xe máy nói trên, việc thanh lý TS và cho tặng tài sản như trên có đúng quy định của pháp luật không nhờ Luật sư trả lời giúp.( hiện tại công ty không còn khoản nợ thuế nhà nước ) 

   
  Báo quản trị |  
 • #30631   07/12/2008

  hoangthikimoanh
  hoangthikimoanh

  Sơ sinh

  Yên Bái, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi thành lập công ty TNHH năm 2006 đến nay vẫn không hoạt động được vì một số lý do, nay tôi muốn giải thể

  Xin luật sư cho tôi biết thủ tục giải thể cần phải làm những thủ tục gì?

   
  Báo quản trị |  
 • #30632   03/12/2008

  nguyenthiloi
  nguyenthiloi

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/12/2007
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Thủ tục giải thể doanh nghiệp

  Muốn giải thể doanh nghiệp trước hết phải được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp và phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản nếu có.
  Thủ tục giải thể bạn tham khảo Điều 158 Luật doanh nghiệp 2005:

  Điều 158. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

  Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sau đây:

  1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  b) Lý do giải thể;

  c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

  d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

  e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

  Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

  Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  4. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  b) Nợ thuế và các khoản nợ khác.

  Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

  5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

  6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều này.

   Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật, các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán.

   
  Báo quản trị |  
 • #30694   11/12/2008

  hoang_binh
  hoang_binh

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/12/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chủ công ty TNHH đã giải thể có được thành lập công ty TNHH mới?

  Chào mọi người,

  Bạn tôi có thành lập 1 công ty TNHH. Đến năm 2005 thì giải thể công ty này. Do không làm đúng thủ tục nên tình trạng của công ty trên mạng của tổng cục thuế bị đánh dấu là bỏ trốn, mất tích và không được cập nhật lại.
  Nay bạn tôi muốn thành lập công ty TNHH mới. Vậy bạn tôi có thể đứng tên là chủ doanh nghiệp (người đại diện pháp luật) được không?

  Xin cám ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #30695   11/12/2008

  nguyenquan78
  nguyenquan78
  Top 500
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2879
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Luật doanh nghiệp 2005 và Nghị định 139/2007 không cấm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH đã giải thể là người đại diện theo pháp luật của của Công ty TNHH mới.
  Bạn của anh có quyền thành lập và đứng tên đại diện theo pháp luật Công ty TNHH mới nếu thoả mãn điều 13 Luật doanh nghiệp.

   - Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể (Điều 159 Luật DN)

  Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

  1. Cất giấu, tẩu tán tài sản;

  2. Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

  3. Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

  4. Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp;

  5. Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

  6. Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

  7. Huy động vốn dưới mọi hình thức khác.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #30730   15/12/2008

  hong_279
  hong_279

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  THỦ TỤC GIẢI THỂ DN

  Công ty tôi là cty TNHH 2 thành viên. Do kinh doanh không hiểu quả nên cty đã ra quyết  định giải thể doanh nghiệp từ giữa tháng 10, cty đã làm thủ tục gởi cơ quan  thuế nhưng vẫn chưa được cấp quyết định đóng mã số thuế do cơ quan phải kiểm tra lại hồ sơ, chứng từ. Công ty đã nộp lại con dấu, hóa đơn. Hiện cty vẫn chưa làm thủ tục giải thể nộp sở kế hoạch và đầu tư. theo qui định sau 7 ngày làm việc kể từ khi có quyết định giải thể thì cty phải làm thủ tục giải thể nộp lên sở. Vây cty phải làm sao để việc giải thể được hoàn tất đúng luật.

  Xin chân thành cám ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #30731   15/12/2008

  nguyenquan78
  nguyenquan78
  Top 500
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2879
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


    Bạn làm thủ tục giải thể theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005

  1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  b) Lý do giải thể;

  c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

  d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

  e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

  Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

  Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  4. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  b) Nợ thuế và các khoản nợ khác.

  Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

  5. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

  6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trình tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định tại Điều này.

  Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật, các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán.

  Hồ sơ giải thể CTY TNHH 2 TV trở lên bao gồm:

     - Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu)
     - Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế).

      -Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ (theo mẫu)
      -Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp (theo mẫu)

     -Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

    - Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản (theo mẫu)
    - Đăng 3 số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung:
    Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD ...

   
  Báo quản trị |  
 • #30849   02/11/2009

  truongsonhr
  truongsonhr

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Giải thể Công ty

  Xin chào và chúc luật sư sức khỏe
  Công ty chúng tôi đăng ký hoạt động năm 7/2007, do chưa đủ điều kiện để được cấp hóa đơn giá trị gia ăng và công bố về tiêu chuẩn chất lượng, Công ty chúng tôi định kỳ hàng tháng vẫn chạy máy để bảo trỉ, mà không tham gia hoạt động kinh doanh, Đội quản lý thị trường của phường và quận trong một lần kiểm tra đã lập biên bản mà không giải thích, do Giám đốc hiểu biết pháp luật hạn chế đã ký vào văn bản vi phạm mà nội dung thì hoàn toàn không đúng sự thật (vì Giám đốc tôi nghĩ rằng họ chỉ phạt lấy lệ) sau đó UBND quận ra quyết định phạt rất nặng, chúng tôi mới làm đơn khiếu nại nhưng bên thanh tra không thu ý kiến mà vẫn giữ nguyên mức phạt, vì chúng tôi chưa hoạt động kinh doanh gì? vì vậy nhờ luật gia tư vấn cho chúng tôi mấy vấn đề như sau:
  1. Việc người của phường  (bên quản lý thị trường) vào lập biên bản mà không có quyết định kiểm tra doanh nghiệp như vậy có hợp lệ không.
  2. Việc đội quản lý thị trường mời Công ty lên làm việc và lập biên bản vi phạm (họ có giải thích xử lý theo yêu cầu của phương) như vậy có hợp lệ không.
  3. Hiện công ty chúng tôi muốn giải thể như vậy số tiền nộp phạt có phải thực hiện không, vì chúng tôi vay tiền (bằng giấy tay) bằng với số tiền ghi trong giấy đăng ký kinh doanh và hiện đã trả nợ bằng toàn bộ tài sản đã mua (có hóa đơn GTGT), như vậy các thảnh viên có phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật về khoản phạt đó không.
  Chúng tôi đã khiếu nại, nhưng khi mời lên giải quyết những ý kiến chúng tôi phản bác lại quyết định (kiểm tra doanh nghiệp mà không có quyết định - NĐ 61CP 2003) nhưng cơ quan thanh tra không hề giải thích và chỉ thông báo là giữ nguyên quyết định nên chúng tôi rất phản đối và rất muốn giải thể Công ty để thành lập doanh nghiệp mới, vì thực tế chúng tôi không thể có đủ số tiền để nộp phạt (chúng tôi là doanh nghiệp rất nhỏ). Kính mong luật sư tư vấn giùm, nếu được mong luật sư gửi về địa chỉ truongsonhr@gmail.com Chân thành cảm ơn luật sư

   
  Báo quản trị |  
 • #30850   12/01/2009

  Lg_NguyenTienDung
  Lg_NguyenTienDung

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 482
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Chào bạn

  Tôi rất hiểu tình trạng của bạn, nhiều doanh nghiệp cũng lâm vào tình trạng tương tự vì chưa tìm hiểu kỳ các quy định của pháp luật đối với ngành nghề kinh doanh của mình nên nhiều khi vô tình vi phạm quy định của Nhà nước và bị xử phạt hành chính. Chúng tôi chỉ có thể tư vấn cho bạn nếu có thêm thông tin về lĩnh vực kinh doanh, và đặc biệt là n ội dung của biên bản vi phạm hành chính. Vì vậy, nếu có điều kiện bạn có thể ghé VP của tôi mang theo hồ sơ để được tư vấn trực tiếp nhé.

  ĐC: số 09 đường Hoa Sứ, P.7, Quận Phú Nhuận.

   

  Trân trọng.

  Nguyễn Tiến Dũng.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #30851   03/08/2009

  caybut
  caybut

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/08/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đúng là để trả lời cụ thể anh truongsonhr luật sư cần phải có đầy biên bản trong quá trình làm việc nhưng có những câu hỏi rất trực tiếp về thẩm quyền và chức năng của các cơ quan kiểm tra của nhà nước mà cụ thể là đội quản lý thị trường như trường hợp của công ty anh truongsonhr thì luật sư có thể trả lời rõ hơn là vào lập biên bản mà không có quyết định kiểm tra doanh nghiệp là đúng hay không? Và nếu đúng họ được quyền như vậy thì DN phải làm gì trong trường hợp này để tránh thiệt hại. LS có điều kiện nghiên cứu nhiều, mong nhận được câu trả thiết thực

   
  Báo quản trị |