Thủ tục đăng ký khi đưa NLĐ ra nước ngoài để đào tạo

Chủ đề   RSS   
 • #539996 29/02/2020

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1196)
  Số điểm: 11068
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 262 lần


  Thủ tục đăng ký khi đưa NLĐ ra nước ngoài để đào tạo

   

  Công ty A 100% vốn của Nhật Bản, có đưa người lao động Việt Nam sang Nhật Bản để đào tạo (công việc, ngôn ngữ). Trong thời gian này công ty bên kia trả lương cho NLĐ, vậy có phải làm báo cáo gửi sở lao động không ? Trong thời gian họ lao động bên Nhật, công ty A không đóng BHXH.

  Nhận định: Nếu công ty chỉ đưa NLĐ sang nước ngoài để đào tạo những khóa ngắn hạn sau đó về lại làm việc ở công ty thì sẽ không phải báo cáo với Sở (hoạt động này không có yêu cầu điều chỉnh). Còn nếu như đưa NLĐ sang nước ngoài làm việc với công ty ở nước ngoài (nhằm mục đích đào tạo) thì đó lại là hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và phài đăng ký theo quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006.

  2 trường hợp này chủ yếu được phân biệt bởi việc công ty đưa NLĐ đi ra nước ngoài để làm việc, có nhận lương (đó là việc "đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề") hay chỉ là đưa NLĐ sang nước ngoài để tham gia một khóa học cụ thể của một đơn vị đào tạo, không có việc làm việc, hưởng lương (đây là đào tạo).

  Và trong trường hợp như nêu trên thì sẽ phải đăng ký với Sở theo quy định:

  Theo quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006:

  "Điều 34. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề

  Doanh nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Có hợp đồng với cơ sở thực tập ở nước ngoài để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng nhận lao động thực tập) quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35 của Luật này và đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  2. Có Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập) quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật này; người lao động được doanh nghiệp đưa đi thực tập nâng cao tay nghề phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động;

  3. Ngành, nghề người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phải phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  4. Có tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định của Chính phủ.

  Điều 36. Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập

  1. Hợp đồng nhận lao động thực tập phải đăng ký theo quy định sau đây:

  a) Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới chín mươi ngày đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

  b) Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian từ chín mươi ngày trở lên đăng ký tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do."

   

  Cập nhật bởi thuychichu ngày 29/02/2020 05:48:15 CH Cập nhật bởi thuychichu ngày 29/02/2020 05:47:50 CH
   
  728 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận