DanLuat 2015

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh?

Chủ đề   RSS   
 • #487006 14/03/2018

  minhpham1995
  Top 150
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (326)
  Số điểm: 2740
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 10 lần


  Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh?

  Khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về việc thành lập địa điểm kinh doanh như sau:


  Điều 33. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh
  ...
  2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:
  Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. …”


  Theo đó, doanh nghiệp chỉ được thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố có trụ sở doanh nghiệp hoặc có chi nhánh.

  Nội dung thông báo thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:
  a) Mã số doanh nghiệp;
  b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);
  c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
  d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
  đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
  e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.


  Trường hợp tại tỉnh, thành phố đó, doanh nghiệp không có trụ sở hoặc chi nhánh thì doanh nghiệp phải thực hiện việc mở chi nhánh tại đó trước khi đặt địa điểm kinh doanh.

   
  423 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-