DanLuat 2015

Thủ tục chuyển nhượng dự án

Chủ đề   RSS   
 • #30168 21/12/2008

  bong120207

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/09/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục chuyển nhượng dự án

  Cty tôi là công ty Cổ phần, được Tổng công ty (chiếm 36% cổ phần) giao thực hiện dự án đầu tư kinh doanh khu đô thị mới bằng hợp đồng chuyển nhượng dự án. Công ty đã hoàn thành các thủ tục với các cơ quan chức năng để được UBND tỉnh giao chủ đầu tư và đã được giao đất chính thức. Công ty đã thành lập ban quản lý dự án để thực hiện việc thực hiện đầu tư tại dự án nói trên. Hiện tại Công ty đang tiến hành đầu tư hạ tầng kỹ thuật của toàn dự án và đã thực hiện viêc chuyển nhượng 1 phần diện tích đất có hạ tầng cho 1 số chủ đầu tư cấp 2.

  Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, Công ty đã thành lập Công ty TNHH 1 thành viên do công ty sở hữu 100% vốn để thực hiện đầu tư và kinh doanh dự án. Hội đồng quản trị đã quyết định chuyển giao dự án đầu tư khu đô thị mới nói trên cho Công ty TNHH 1 thành viên.

  Vậy xin luật sư tư vấn về thủ tục chuyển giao dự án đầu tư khu đô thị mới nói trên từ công ty CP sang công ty TNHH 1 thành viên như thế nào? Và xin luật sư cho biết chuyển nhượng và chuyển giao dự án khác nhau như thế nào?
  Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 10:37:25 AM
   
  29179 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #30169   11/09/2008

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1335)
  Số điểm: 9503
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 423 lần
  Lawyer

  Căn cứ theo Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới là việc chuyển nhượng toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp từ chủ đầu tư cũ sang chủ đầu tư mới thông qua hợp đồng bằng văn bản và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cơ quan cho phép đầu tư là cơ quan cho phép chuyển nhượng dự án. Việc xem xét, cho phép chuyển nhượng dự án phải đảm bảo dự án không bị gián đoạn, không làm thay đổi mục tiêu và đảm bảo quyền, nghĩa vụ của khách hàng và các bên liên quan khác.

  Dự án được chuyển nhượng toàn bộ khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Dự án không thuộc đối tượng bị xử lý theo quy định tại Nghị định này như Chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, quản lý đất đai mà không có giải pháp khắc phục kịp thời theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung dự án hoặc sau 12 tháng, kể từ ngày nhận bàn giao đất mà không triển khai thực hiện dự án hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ được duyệt;

  2. Dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

  3. Chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất thông qua hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  4. Phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn và phải có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung, tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt;

   

  Chủ đầu tư mới phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản có các điều kiện theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định này;

  2. Đáp ứng điều kiện về tài chính đối với chủ đầu tư dự án theo quy định tại Nghị định này;

  3. Có văn bản cam kết thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

   

  Luật Kinh doanh bất động sản chỉ có quy định về chế định chuyển nhượng dự án, không có quy định về chuyển giao dự án.

   

  Thân chào bạn.

  LS Nguyễn Bình An

  Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 10:37:56 AM

  Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

  | Website: http://www.vcalaw.com

  | Email: an@vcalaw.com

  | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

  | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

  | Dịch vụ kế toán

  | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

  E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LS_NguyenAnBinh vì bài viết hữu ích
  hiyatuongda (27/06/2012)
 • #30170   12/09/2008

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1335)
  Số điểm: 9503
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 423 lần
  Lawyer

  Căn cứ theo Điều 8, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP, đối với dự án khu đô thị do Ủy ban nhận dân cấp tỉnh cho phép đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giải quyết thủ tục chuyển nhượng; đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến các cơ quan liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  Chủ đầu tư gửi hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án. Hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án bao gồm:

  a) Đơn xin chuyển nhượng toàn bộ dự án phải nêu rõ lý do chuyển nhượng; tình hình thực hiện đầu tư dự án tính đến thời điểm xin chuyển nhượng; đề xuất chủ đầu tư mới; phương án giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng và các bên liên quan;

  b) Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  c) Hồ sơ dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

  d) Hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyển sử dụng đất;

  đ) Cam kết của chủ đầu tư mới.

  Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về việc cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án.

   

  Thân chào bạn.

  LS Nguyễn Bình An

  Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

  | Website: http://www.vcalaw.com

  | Email: an@vcalaw.com

  | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

  | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

  | Dịch vụ kế toán

  | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

  E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LS_NguyenAnBinh vì bài viết hữu ích
  hiyatuongda (27/06/2012)
 • #30171   15/09/2008

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1335)
  Số điểm: 9503
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 423 lần
  Lawyer

  Vâng, xin chia sẻ với LS đồng nghiệp về vấn đề này. Anh cũng đã biết, chưa có cơ sở pháp lý cho việc chuyển nhượng dự án từ công ty mẹ sang công ty con, hay nói rõ hơn là chưa được quy định cụ thể trường hợp này trong phần chuyển nhượng toàn bộ dự án quy định tại Nghị định 53. Tuy nhiên, nếu LS đồng nghiệp cho rằng, việc chuyển nhượng này không chịu sự điều chỉnh của Nghị định 53 thì e rằng chưa hợp lý.

  Đặt ngược lại vấn đề, LS Sang cho rằng quy trình thực tế là phải như vầy, như vầy... vậy quy trình đó LS lấy ở đâu ra? Không nên nói rằng, thực tế là vậy, không cần có cơ sở pháp lý. Xin thưa rằng, không một cơ quan chức năng nào dám làm bất cứ một việc gì mà không có cơ sở pháp lý. Nếu không có, họ sẽ xin ý kiến chỉ đạo ở cấp cao hơn.

  Ngoài ra, quy trình thực tế mà LS đồng nghiệp đưa ra, xem ra là sự cụ thể hóa các giấy tờ mà Nghị định 53 đã hướng dẫn (làm ơn xem lại phần trên để so sánh). Việc LS Sang tạm gọi là "Chuyển giao dự án" là một điều không nên đưa ra trong bài tư vấn vì không có chế định nào trong Luật kinh doanh bất động sản thể hiện câu từ này. Chúng ta cần sử dụng câu từ chính xác, không nên nói theo cảm tính hoặc ý chí chủ quan của mình hoặc của bất kỳ ai đó không có chức năng giải thích pháp luật.

  Điểm cuối cùng, dù là công ty mẹ, công ty con thì đó cũng là hai pháp nhân độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Và sự chuyển nhượng toàn bộ dự án đó hoàn toàn phải chịu sự điều chỉnh của Luật kinh doanh bất động sản và Nghị định 53/2007.

  Vài lời chia sẻ với LS đồng nghiệp.
  Thân chào.
  LS Nguyễn Bình An

  Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

  | Website: http://www.vcalaw.com

  | Email: an@vcalaw.com

  | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

  | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

  | Dịch vụ kế toán

  | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

  E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LS_NguyenAnBinh vì bài viết hữu ích
  hiyatuongda (27/06/2012)
 • #30172   11/09/2008

  bong120207
  bong120207

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/09/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vậy xin luật sư cho biết thêm trong trường hợp Công ty tôi muốn giao cho công ty TNHH một thành viên triển khai đầu tư và kinh doanh toàn bộ dự án khu đô thị mới nói trên thì các thủ tục phải thực hiện là bao gồm các công việc gì theo quy định của pháp luật hiện hành?

  Xin trân trọng cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #30173   15/09/2008

  luatlogos
  luatlogos

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Thực chất câu hỏi đặt ra ở đây không phải trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư điều chỉnh bởi Nghị định 53/2007/NĐ-CP, mà là trường hợp chuyển giao dự án (tạm gọi) từ công ty mẹ sang công ty con. Hiện nay, có một số trường hợp Công ty mẹ đứng ra xin cấp Giấy chứng nhận thực hiện dự án đầu tư, sau đó mới thành lập ra một Công ty con để thực hiện dự án đầu tư này. Vấn đề đặt ra là cơ sở pháp lý nào để chuyển giao dự án này cho Công ty con. Câu trả lời là hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để Công ty con đứng tên để thực hiện dự án thay cho công ty mẹ. Thực tế phải thực hiện theo quy trình sau:

  1. Công ty mẹ làm bộ hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh nơi thực hiện dự án đầu tư để xin chấp thuận chủ trương giao cho công ty con thực hiện dự án đầu tư, gồm có:
  - Đơn xin chuyển giao dự án đầu tư cho công ty con;
  - Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư;
  - Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án;
  - Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty con;
  - Bản cam kết của Công ty mẹ về việc đầu tư vốn và cam kết chịu trách nhiệm về việc thực hiện dự án đầu tư của công ty con;
  - Một số giấy tờ khác (nếu có, tùy từng địa phương mà giấy tờ nêu trên có khác nhau).
  2. Sau khi nhận được chấp thuận chủ trương của UBND cấp tỉnh, nhà đầu tư liên hệ với Sở kế hoạch và đầu tư để làm thủ tục thay đổi chủ đầu tư từ công ty mẹ sang công ty con.

  Hiện nay, trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hoạt động đầu tư ở VN có quy định một Điều liên quan đến việc chuyển dự án trong cùng tập đoàn hoặc cùng công ty mẹ con trong đó quy định: "Nếu các doanh nghiệp trong cùng tập đoàn hoặc trong cùng hệ thống công ty mẹ con mà chuyển dự án cho nhau thì bên chuyển nhượng dự án đầu tư và bên nhận dự án làm thủ tục đầu tư để cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi chủ đầu tư dự án đầu tư mà không cần phải làm thủ tục chuyển nhượng dự án".
  Khi Thông tư này được ban hành doanh nghiệp sẽ có cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục được đề cập trên đây.

  Chúc thành công!
  Luật sư Nguyễn Ngọc Sang
   
  Báo quản trị |  
 • #30174   19/12/2008

  kieuanhkiet
  kieuanhkiet

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn bong120207

  Liên quan đến câu hỏi của bạn, tôi không phải là luật sư nên không trao đổi về vấn đề qui định cụ thể của luật pháp đối với trường hợp của bạn. Tôi chỉ trao đổi về kinh nghiệm tôi đã làm.

  Dự án của tôi như sau:

  Công ty tôi là 1 CTy CP ở hà nội, CTy tôi được UBND 1 tỉnh ở miền trung ra quyết định cho phép nghiên cứu 1 dự án xây khách sạn ở tỉnh đó. Để thực hiện dự án này, CTy tôi đã thành lập 1 CTy cổ phần A ở tỉnh đó với tỉ lệ góp vốn của CTy tôi là 70%, 3 cổ đông khác 30%. Như vậy, CTy tôi là CTy mẹ của CTy CP A này. 

  Sau khi thành lập xong CTy CP A, CTy tôi gửi văn bản cho UBND tỉnh nọ thông báo việc giao triển khai toàn bộ dự án cho CTy CP A. Khi UBND tỉnh đồng ý, CTy tôi đã làm thủ tục giao toàn bộ dự án này cho CTy CP A mà không hề có bất cứ vướng mắc gì. Hiện CTy CP A vẫn đang triển khai các thủ tục theo qui định hiện hành.

  Như vậy, dự án của CTy tôi cũng khá tương đồng với dự án mà bạn nêu, có 1 số khác biệt sau mà thôi:

  1.      CTy con của của CTy bạn là CTy TNHH 100% von của công ty mẹ. Vấn đề này theo tôi là có cơ sở thuyết phục hơn trường hợp của CTy tôi.

  2.      Dự án của bạn đã có hợp đồng thuê đất nhưng dự án của CTy tôi thời điểm chuyển giao thì chưa có. Co the phat sinh vuong mac o viec chuyen doi cu the trong hop dong thue dat.

  3.      Bạn nếu ra các ngôn từ chuyển nhượng; chuyển giao nhưng ở dự án của CTy tôi thì chúng tôi dùng từ Giao cho công ty con thực hiện dự án (tôi có cảm giác từ mà chúng tôi dung là mệnh lệnh từ CTy mẹ xuống con ty con chứ không phải thỏa thuận) Không hiểu sao vẫn thực hiện mà không có vướng mắc. !!! 

  Có vài ý kiến để bạn tham khảo.

   
  Báo quản trị |  
 • #13644   24/06/2008

  vuanh80
  vuanh80

  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/03/2008
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 1224
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 15 lần


  Chuyển nhượng dự án

  Hiện nay đã có thông tư số 13/2008/TT-BXD hướng dẫn thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

  Vậy việc chuyển nhượng các dự án khác được thực hiện như thế nào và có văn bản nào hướng dẫn không.

  Rất mong được mọi người chia sẻ thông tin.

  Xin cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #13645   25/06/2008

  bennytruc
  bennytruc

  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2006
  Tổng số bài viết (69)
  Số điểm: 5438
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 6 lần


  Ngoài chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp quy định tại Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 còn có chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006.
  Còn bạn nào biết nữa không? Chỉ giúp với.........

   
  Báo quản trị |  
 • #30270   30/09/2008

  marketingthm
  marketingthm

  Sơ sinh

  Bình Phước, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  Hợp đồng chuyển nhượng dự án sau khi đã được kí kết thì có cần phải công chứng k?

  Tôi đang thực hiện một hợp đồng chuyển nhượng dự án, sau khi hai bên đã ký kết hợp đồng thì hợp đồng ấy có cần phải công chứng không?
  xin cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #30271   30/09/2008

  Lg_NguyenTienDung
  Lg_NguyenTienDung
  Top 500
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2008
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 482
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Chào bạn!

  Không biết dự án mà bạn đề cập ở trên có phải là dự án kinh doanh bất động sản hay không. Nếu là dự án bất động sản, muốn chuyển nhượng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định, bao gồm các điều kiện về người nhận chuyển nhượng, điều kiện của dự án và điều kiện việc thực hiện tiến độ dự án khi chuyển nhượng toàn bộ …

  Hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản phải được sự cho phép, chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứ không phải qua công chứng, cụ thể:

  1. Đối với dự án do Ủy ban nhận dân cấp tỉnh cho phép đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giải quyết. Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến các cơ quan liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  2. Chủ đầu tư gửi hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án. Hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án bao gồm:

  a) Đơn xin chuyển nhượng toàn bộ dự án phải nêu rõ lý do chuyển nhượng; tình hình thực hiện đầu tư dự án tính đến thời điểm xin chuyển nhượng; đề xuất chủ đầu tư mới; phương án giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng và các bên liên quan;

  b) Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  c) Hồ sơ dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

  d) Hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyển sử dụng đất;

  đ) Cam kết của chủ đầu tư mới.

  Nếu cần tư vấn hoặc hướng dẫn cụ thể hơn bạn có thể liên hệ: Văn phòng tư vấn và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp. 208 Điện Biên Phủ Q3. ĐT : 08 2908708.

   

  Thân mến.

  Luật gia, ths Nguyễn Tiến Dũng

  095 8760354.

   
  Báo quản trị |  
 • #51632   07/05/2010

  hoanganhnha
  hoanganhnha

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/06/2009
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 135
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  thực tế tại Tp. HCM

  Xin chia sẻ vài ý kiến từ kinh nghiệm thực tế:
  theo tôi, câu hỏi của bạn bong120207 là hỏi về thủ tục chuyển giao dự án cho 1 cty khác mà cty chuyển giao có sở hữu vốn (tạm gọi chung, vì có thể vốn dưới 50% nên chưa hẳn là cty con).
  Tại Tp. HCM, Sở Xây dựng phân biệt rõ ràng giữa Chuyển giaoChuyển nhượng dự án.
  1 cty A đã hoàn tất thủ tục đầu tư (đã có Quyết định phê duyệt và GCNQSDĐ) cùng góp vốn với 1 cty B để thành lập 1 cty mới là C (mà cty chủ đầu tư chỉ chiếm 30% vốn) để cty C thực hiện dự án đó. Khi đủ điều kiện tiến hành, cty A lập thủ tục chuyển nhượng dự án cho cty C thì bị Sở Xây dựng chặn lại và buộc cty A phải xác định rõ là chuyển giao hay chuyển nhượng dự án, vì 02 quy trình này hoàn toàn khác nhau.
  Chuyển nhượng dự án sẽ thực hiện theo Nghị định 153 (gửi Sở Xây dựng,  sau đó Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND cấp tỉnh), còn chuyển giao dự án thì chỉ cần gửi văn bản kèm một số hồ sơ như LS Sang đến UBND cấp tỉnh để xin chấp thuận.

  Do đó, tôi đồng quan điểm với LS Sang.
   
  Báo quản trị |  
 • #55648   30/06/2010

  chupachup.na
  chupachup.na

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:30/06/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Công ty tôi là một công ty TNHH ở Hà Nội
  Từ năm 2006, công ty chúng tôi đã xin dự án đầu tư khu du lịch bãi biển tại một tỉnh miền Trung. Nhưng do điều kiện hạ tầng của Tỉnh chưa được tốt nên các doanh nghiệp khác có dự án bãi biển xung quanh cũng đều chưa làm. #00b0f0;">Ở thời điểm đấy thì tất cả các thành viên trong công ty đều nhất trí đầu tư dự án này.
  Đến thời điểm này, khi mà hạ tầng của Tỉnh đã tốt, một số doanh nghiệp xung quanh cũng đang chuẩn bị việc đầu tư dự án thì chúng tôi cũng muốn xúc tiến làm. #00b0f0;">Nhưng bây giờ thì chỉ có gần 2/3 số thành viên trong công ty đồng ý đầu tư ( chiếm gần 2/3 vốn điều lệ ).

  Để tránh rắc rối trong việc đầu tư và kinh doanh ở dự án mới, chúng tôi muốn thành lập công ty TNHH một thành viên tại Tỉnh có dự án khu du lịch Bãi Biển do công ty ở HN làm chủ sở hữu để thực hiện dự án này. Ban đầu chúng tôi định thành lập chi nhánh nhưng theo Luật thì chi nhánh không có vốn, vì thế không thuận lợi cho việc đầu tư dự án và lại không thể rút ngắn được khoảng cách địa lý khi mà dự án ở miền Trung còn công ty lại ở Hà Nội.

  Vậy tôi muốn nhờ luật sư tư vấn:
  1. Có vấn đề gì về mặt pháp lý không khi mà #e36c09;">tên dự án, hợp đồng thuê đất và quyền sử dụng đất thuộc về công ty ở Hà Nội.

  2. Nếu chỉ có 2/3 số thành viên đồng ý đầu tư thì vốn từ công ty mẹ ( ở Hà Nội ) cấp cho công ty 1 thành viên sẽ được tính như thế nào? Tính cho Chủ sở hữu ( Toàn bộ công ty mẹ ở HN ) hay là tính cho 2/3 số người góp vốn?

  3. Trong trường hợp công ty tôi muốn chuyển tên dự án, hợp đồng thuê đất và tên trong sổ đỏ sang công ty con để thuận tiện về pháp lý và sử dụng pháp nhân trong giao dịch thì liệu có được không? Có phải nộp thuế chuyển giao hay không?

  Xin chân thành cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-