DanLuat 2015

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #436616 23/09/2016

  ttmh_nameo

  Sơ sinh

  Kon Tum, Việt Nam
  Tham gia:18/06/2016
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

  Chào luật sư! 

  Công ty tôi là công ty cổ phần và được thành lập ngày 11/07/2014. Vì lý do riêng tôi muốn chuyển nhượng Cổ phần của mình cho người khác. Mà Tôi là thành viên sáng lập và chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông trong công ty có được không? Nếu được thì thủ tục đăng ký chuyển đổi phải thực hiện như thế nào ah. 

   
  1211 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #436626   23/09/2016

  luatgiaphat.law
  luatgiaphat.law

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/09/2016
  Tổng số bài viết (25)
  Số điểm: 135
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào bạn, với câu hỏi của bạn, Luật Gia Phát xin được trả lời như sau:

  Theo khoản 1, 2 điều 126 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

  "1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

  2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

  .....

  7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông."

  Theo khoản 3 điều 119 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

  "3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó."

  Như vậy, công ty bạn mới thành lập từ ngày 11/07/2014 đến nay chưa đủ 03 năm nên việc chuyển nhượng cổ phần bị hạn chế, do đó để chuyển nhượng cổ phần cho người không phải là cổ đông sáng lập thì phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

  Để chuyển nhượng cổ phần, bạn cần thực hiện theo thủ tục sau:

  Hồ sơ gồm:

  - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

  - Quyết định họp Đại hội đồng cổ đông.

  - Thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.

  - Danh sách cổ đông mới của công ty.

  - Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

  - Giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông mới.

  Nơi nộp hồ sơ: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố.

  Trân trọng!

  Công ty luật Gia Phát - Website: http://luatgiaphat.com/

  Email: luatgiaphat@gmail.com. Điện thoại: 04.6281.0314 .. Fax: 04.6281.0713. Hotline: 098.12147.89

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-