DanLuat 2015

Thủ tục chia tách doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #208174 19/08/2012

  sinhvienluat91

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 280
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục chia tách doanh nghiệp

  Em xin anh chị hướng dẫn em về thủ tục chia tách doanh nghiệp, em xin cảm ơn.

   
  3678 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #208177   19/08/2012

  vumanhdong
  vumanhdong

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2012
  Tổng số bài viết (25)
  Số điểm: 188
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Bạn tham khảo bài tư vấn dưới đây:

  Thủ tục chia tách Doanh nghiệp
  Chia doanh nghiệp:

  Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại.

  - Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được quy định như sau:

  + Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

  + Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chia công ty.

  - Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các Công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các Công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các Công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

  Tách doanh nghiệp:

  Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có (sau đây gọi là Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số Công ty mới cùng loại (sau đây gọi là Công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của Công ty bị tách sang Công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của Công ty bị tách.

  -Thủ tục tách Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần được quy định như sau:

  + Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của Công ty bị tách thông qua quyết định tách Công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ Công ty. Quyết định tách Công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty bị tách; tên Công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ Công ty bị tách sang Công ty được tách; thời hạn thực hiện tách Công ty. Quyết định tách Công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

  + Các thành viên, chủ sở hữu Công ty hoặc các cổ đông của Công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định tách Công ty quy định tại điểm a khoản này.

  - Sau khi đăng ký kinh doanh, Công ty bị tách và Công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị tách, trừ trường hợp Công ty bị tách, Công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của Công ty bị tách có thoả thuận khác.

  Cập nhật bởi vumanhdong ngày 19/08/2012 07:35:19 CH Cập nhật bởi vumanhdong ngày 19/08/2012 02:01:21 CH
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-