Thủ tục cấp visa cho người lao động nước ngoài được quy định ra sao ?

Chủ đề   RSS   
 • #527024 31/08/2019

  Thủ tục cấp visa cho người lao động nước ngoài được quy định ra sao ?

  1. Điều kiện được cấp visa thị thực:

            Theo quy định tại Điều 10 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 thì các điều kiện để được cấp thị thực:

  -  Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

  - Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này.

  - Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật này.

  - Các trường hợp sau đây đề nghị cấp thị thực phải có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh:

  + Người nước ngoài vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư;

  + Người nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải có giấy phép hành nghề theo quy định của Luật luật sư;

  + Người nước ngoài vào lao động phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động;

  + Người nước ngoài vào học tập phải có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục của Việt Nam.”

  Như vậy, đối với người nước ngoài lao động tại Việt Nam phải có hộ chiếu, phải được cơ quan, tổ chức Việt Nam bảo lãnh và phải có giấy phép lao động mới được cấp thị thực

  2. Thủ tục xin cấp visa thị thực đối với người lao động nước ngoài:

              Theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 16 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 thì thủ tục xin cấp thị thực như sau:

  - Doanh nghiệp tại Việt Nam phải gửi văn bản thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh kèm theo hồ sơ, bao gồm:

  + Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức;

  + Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức.

  Việc thông báo chỉ thực hiện một lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ phải thông báo bổ sung.

  - Sau khi gửi văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp thị thực, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài

  - Sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thông báo cho người nước ngoài để làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài

  - Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài phải thanh toán với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khoản cước phí để thực hiện việc thông báo cấp thị thực.

   
  757 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận