Thủ tục cấp Giấy biên nhận khi thế chấp giấy đăng ký xe (mới nhất)

Chủ đề   RSS   
 • #466581 04/09/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4211 lần


  Thủ tục cấp Giấy biên nhận khi thế chấp giấy đăng ký xe (mới nhất)

  Nhằm gỡ vướng cho người mua xe trả góp đang thế chấp giấy đăng ký xe khi tham gia giao thông, vừa rồi Chính phủ đã có Công văn hỏa tốc cho phép sử dụng bản sao Giấy đăng ký xe khi tham gia giao thông, và mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn 7000/NHNN-PC hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Giấy biên nhận thế chấp).

  Cụ thể nội dung tại Công văn này như sau:

  1. Về trách nhiệm cấp Giấy biên nhận thế chấp

  TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận thế chấp có trách nhiệm cấp cho bên thế chấp 01 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp khi TCTD nhận thế chấp phương tiện giao thông.

  Trường hợp khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm bằng phương tiện giao thông, việc cấp Giấy biên nhận thế chấp do TCTD nhận thế chấp và bên thế chấp thỏa thuận.

  2. Về nội dung của Giấy biên nhận thế chấp

  (i) Tên gọi: Giấy biên nhận thế chấp;

  (ii) Số Giấy biên nhận thế chấp;

  (iii) Tên, địa chỉ của TCTD nhận thế chấp;

  (iv) Tên của bên thế chấp; số CMND hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu hoặc số chứng minh quân nhân đối với bên thế chấp là cá nhân; số giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc số giấy phép đầu tư hoặc số giấy chứng nhận đầu tư hoặc số quyết định thành lập đối với bên thế chấp là pháp nhân;

  (v) Số giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, loại phương tiện giao thông, số khung, số máy, biển kiểm soát của phương tiện giao thông;

  (vi) Thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp;

  (vii) Lần cấp lại, số Giấy biên nhận thế chấp được thay thế đối với trường hợp cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.

  3. Về thời hạn cấp Giấy biên nhận

  TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp 01 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc:

  (i) Kể từ ngày TCTD nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đối với trường hợp cấp mới; hoặc

  (ii) Kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.

  4. Về thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp: do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của hợp đồng thế chấp.

  5. Trường hợp cấp đổi Giấy biên nhận thế chấp

  - Khi bị hư hỏng Giấy biên nhận thế chấp;

  - Khi cần thay đổi thông tin trên Giấy biên nhận thế chấp.

  Để được cấp đổi Giấy biên nhận thế chấp, thì bên thế chấp có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy biên nhận thế chấp đã cấp và TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm thu hồi bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cũ và cấp 01 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp mới.

  6. Trường hợp cấp lại Giấy biên nhận thế chấp

  (i) Khi có thỏa thuận thay đổi thời hạn thế chấp;

  (ii) Khi mất Giấy biên nhận thế chấp.

  Trường hợp TCTD nhận thế chấp và bên thế chấp có thỏa thuận thay đổi thời hạn thế chấp dẫn đến thời hạn thế chấp ngắn hơn thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp, thì bên thế chấp có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy biên nhận thế chấp đã cấp; TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp lại 01 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp mới.

  Trường hợp mất Giấy biên nhận thế chấp, việc cấp lại Giấy biên nhận thế chấp được thực hiện như sau:

  (i) Bên thế chấp phải có văn bản thông báo rõ về việc mất Giấy biên nhận thế chấp kèm đề nghị cấp lại Giấy biên nhận thế chấp. Bên thế chấp phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông báo;

  (ii) TCTD nhận thế chấp cấp lại 01 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp.

  7. Về hướng dẫn chuyển tiếp

  Đối với các trường hợp thế chấp phương tiện giao thông trước 01/9/2017:

  - Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày 31/08/2017, TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm thông báo cho bên thế chấp về việc TCTD nhận thế chấp cấp Giấy biên nhận thế chấp cho phương tiện giao thông đang thế chấp tại TCTD;

  - Trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp, TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm cấp 01 bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, 01 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cho bên thế chấp.

  Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng quy định rõ Văn bản xác nhận của TCTD nhận thế chấp về việc TCTD giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đã cấp trước ngày 01/9/2017 không có giá trị kể từ 01/12/2017.

   
  7019 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận