DanLuat 2015

Thủ tục bãi nhiệm Giám đốc - Chủ tịch hội đồng thành viên cty TNHH 2 thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #365525 30/12/2014

  chuotdeokieng

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/09/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 110
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Thủ tục bãi nhiệm Giám đốc - Chủ tịch hội đồng thành viên cty TNHH 2 thành viên

  Nhờ Luật sư tư vấn giúp vấn đề như sau:
  Công ty TNHH 2 thành viên, trong đó có 3 thành viên góp vốn là A,B,C. Tỷ lê vốn góp là ngang nhau, trong đó A là giám đốc, kiêm chủ tịch hội đồng thành viên.
  Nhưng đang hoạt động thì phát sinh mâu thuẫn, thành viên B và C không muốn làm chung với A nữa nên muốn bãi nhiệm chức vụ giám đốc của A đồng thời loại A ra khỏi hội đồng thành viên góp vốn.

  1/ Vậy thủ tục cần những gì? Nếu trong biên bản họp hội đồng quyết định bãi nhiệm Giám đốc A mà A không đồng ý ký tên ở chỗ chức danh Chủ tịch hội đồng thì có được không? Lúc này tiến hành làm biên bản biểu quyết theo số đông thành viên có được không (B và C đồng ý, A không đồng ý).

  2/ Tiến hành họp hội đồng thành viên biểu quyết bầu lại chức vụ Chủ tịch hội đồng mà trong biên biển A (đang giữ chức chủ tịch) không đồng ý ký thì có hợp lệ không?

  Ghi chú: Mọi giấy tờ pháp danh, con dấu B và C đang nắm giữ.

   
  13357 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #365564   30/12/2014

  luatsutraloi2
  luatsutraloi2
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2014
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 680
  Cảm ơn: 95
  Được cảm ơn 16 lần


  Vấn đề này, mình có quan điểm  như sau:

  1/ cơ sở pháp lý: Luật Doanh Ngiệp 2005.

  2/  giải quyết vấn đề.

  Luật Doanh Nghiệp được quy định như sau:

  Điều 52. Quyết định của Hội đồng thành viên

  1. Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

  Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

  a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

  c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

  đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

  2. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

  a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  Vậy, trong trường hợp điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên.

  Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bãi nhiễm A là chủ tịch hội đồng thành viên hoặc giám đốc hoặc đồng thời là giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp khi được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận. B và C chiếm hơn 66% tổng số vốn góp, Vì vậy B và C có quyền bãi nhiệm A ở cả vị trí Giám đốc hoặc Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc ở cả 2 vị trí mà không cần A phải ký.

  Thủ tục bao gồm:

  + Biên bản họp hội đồng thành viên.

  + Quyết định của Hội đồng thành viên

  + Thông báo thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên/ Giám đốc kèm theo bản sao chứng thực chứng minh thư của người được bầu làm Chủ tịch Hội Đồng/ Giám đốc mới.

  Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc thay đổi A là người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng lý kinh donh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

   

  Cập nhật bởi luatsutraloi2 ngày 30/12/2014 04:10:21 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatsutraloi2 vì bài viết hữu ích
  chuotdeokieng (30/12/2014)

0 Thành viên đang online
-