Thu tiền sử dụng đất hóa giá nhà tập thể

Chủ đề   RSS   
 • #373612 11/03/2015

  Thu tiền sử dụng đất hóa giá nhà tập thể

  Chào Luật sư!

  Tôi được Xí nghiệp bán hóa giá cho 1 căn nhà bếp năm 1994. Tuy nhiên, giấy tờ thanh lý hóa giá hiện đã bị thất lạc. Tại thời điểm thanh lý năm 1994 xí nghiệp không thu tiền thanh lý của tôi vì lý do nhà bếp đã quá cũ nát. Tôi đã làm xác nhận đầy đủ của Xí nghiệp về việc có bán thanh lý nhà bếp cho tôi (không thu tiền). Tôi muốn hỏi: trường hợp của tôi chưa nộp tiền thanh lý, bị thất lạc giấy tờ thì nay có được xem là sử dụng đất có nguồn gốc mua thanh lý, hóa giá nhà của Xí nghiệp không? Khi cơ quan nhà nước cấp GCNQSD đất cho tôi yêu cầu thu 100% tiền sử dụng đất với toàn bộ thửa đất có đúng không? Tôi có được áp dụng theo Khoản 7, Điều 20, Nghị định số 45 năm 2014 của Chính phủ để tính 50% tiền sử dụng đất không? Tôi muốn biết các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến trường hợp của mình để làm căn cứ xin cấp GCNQSD đất đảm bảo quyền lợi về tiền sử dụng đất.

   
  3070 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận