THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chủ đề   RSS   
 • #278286 29/07/2013

  THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  Cho tôi hỏi hiện nay quy định trường hợp nào thu tiền sử dụng đất bằng 40%?

  Cám ơn!

   
  2416 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #278335   29/07/2013

  ngocloan1990
  ngocloan1990
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2013
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 3699
  Cảm ơn: 235
  Được cảm ơn 226 lần


  thaottk viết:

  Cho tôi hỏi hiện nay quy định trường hợp nào thu tiền sử dụng đất bằng 40%?

  Cám ơn!

  Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010, Nghị định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Điều 2, khoản 4 :

  2. Sửa đổi khoản 4 Điều 5 về thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất như sau:

  4. Bổ sung khoản 4 và khoản 5 vào Điều 8 về thu tiền sử dung đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất như sau:

  "4. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất nhưng đã phân phối (cấp) trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định như trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở; thu bằng 100% theo giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở.

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngocloan1990 vì bài viết hữu ích
  thaottk (29/07/2013)