DanLuat 2015

Thu tiền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #6192 30/09/2008

  nguyenphi

  Sơ sinh

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:29/09/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thu tiền sử dụng đất

  Tìm giúp mình Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v miễn thu tiền sử dụng đất. Cám ơn!
  Cập nhật bởi VietThuong ngày 12/03/2010 07:14:27 PM
   
  5266 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #6193   30/09/2008

  Mai_Y_Nguyen
  Mai_Y_Nguyen
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2007
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 4781
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 83 lần


      THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ________

    Số : 522/QĐ-TTg

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

                       

             Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2006

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất

  dùng làm trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội

  _______

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

  Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính (công văn số 4099/BTC-TCT ngày 29 tháng 3 năm 2006), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 730/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 24 tháng 2 năm 2006) và Ngân hàng Chính sách xã hội (công văn số 07/NHCS-KT ngày 03 tháng 01 năm 2006),

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất dùng làm trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, xử lý cụ thể.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hiành quyết định này.

   

  THỦ TƯỚNG

  Đã ký Phan Văn Khải

   
  Báo quản trị |  
 • #6194   30/09/2008

  nguyenphi
  nguyenphi

  Sơ sinh

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:29/09/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám ơn Mai_Y_Nguyen nhiều nhé!
   
  Báo quản trị |  
 • #45694   05/03/2010

  Minh63
  Minh63

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/11/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin mẫu hợp đồng giải phóng mặt bằng

  xin Luật sư cho tôi biểu mẫu Hợp đồng Giải phóng mặt bằng.
  Cảm ơn Luật sư nhiều.
  Cập nhật bởi LawSoft03 vào lúc 17/03/2010 08:43:28
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-