Thu thuế TNCN theo công văn 1133 /TCT-TNCN liệu có trái luật ?

Chủ đề   RSS   
 • #127232 31/08/2011

  ngocxitet

  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2011
  Tổng số bài viết (54)
  Số điểm: 1187
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Thu thuế TNCN theo công văn 1133 /TCT-TNCN liệu có trái luật ?

  Bộ TÀI CHÍNH TỒNG CỤC THUẾ               CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỐ-1133 /TCT-TNCN                                     ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc
  v/v Vướng mắc về thuế TNCN                        Hà Nội, ngày 05 thảng 4 năm 2011

   đối với chuyển nhượng BĐS


  Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

   

  Trả lời công văn số 3220/CT-TNCN ngày 9/3/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội phản ánh những vướng mắc về việc thu thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với trường hợp cá nhân có bất động sản y quyển cho cá nhân khác thực hiện giao dịch bất động sản. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Xây dựng và ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuê có ý kiên như sau:

   

  Tại Điều 581 Bộ Luật dân sự quy định về hợp đồng y quyền như sau:" Hợp đồng uỷ quyền là sự thoa thuận giữa các bên, theo đó bên được y quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định ".

  Tại khoản 1 Điêu 2 Luật thuế TNCN quy định:" Đôi tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điêu 3 của Luật này phát sinh trong lãnh th Việt Nam".

  Căn cứ vào các quy định trên đây, y quyền giao dịch bất động sản là một hoạt động giao dịch dân sự được luật pháp cho phép. Tuy nhiên, việc cá nhân có đây đủ năng lực dân sự mà y quyên cho cá nhân khác không thuộc đôi tượng được miễn thuế theo quy định tại khoản Ì và khoản 4 Điều 4 Luật thuế TNCN, được toàn quyên thực hiện việc chiêm hữu, quản lý, sử dụng và định đoạt bấtt động sản của mình bao gồm cả việc cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, đổi, cho tặng, thế chấp và không phải hoàn trả lại bất động sản cho Bên uy quyền và các lợi ích có được từ hoạt động uy quyền; đồng thời Bên được uy quyền không nhận thù lao thì thực chất đây là hoạt động mua, bán bất động sản. Do đó người uy quyền phải phải có nghĩa vụ phải kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định của Luật thuế TNCN.
  Tông cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phô Hà Nội được biết.

   

  Nơi nhận:                                                              KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

  -  Như trên;                                                                 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  -  Vụ PC, CST (BTC)                                                     PHẠM DUY KHƯƠNG

  -  Vụ CST, Pháp Chế (2b) (TCT);

  -  Cục Thuế các tình, TP trực thuộc TW;

  -  Lưu: VT, TNCN50

  Cập nhật bởi ngocxitet ngày 31/08/2011 10:49:06 SA Cập nhật bởi ngocxitet ngày 31/08/2011 10:48:29 SA

  Điều ta biết chỉ là một giọt nước

  Điều ta chưa biết là cả đại dương mênh mông.

   
  6405 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #127459   01/09/2011

  kienanls
  kienanls
  Top 75
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2008
  Tổng số bài viết (687)
  Số điểm: 4047
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 201 lần


  Chào bạn.

  cái này cần hỏi Cục kiểm tra văn bản

  Thân

  Tại TP Hồ Chí Minh

  CÔNG TY LUẬT MINH MẪN

  02 Hoa Phượng - Phường 02 - Quận Phú Nhuận - Tp Hồ Chí Minh

  Tổng đài tư vấn: 1900585847 - DD: 0902078630

  Website: www.luatminhman.net Email: vanphong@luatminhman.net

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Tại Bạc Liêu

  CÔNG TY LUẬT KAO KIẾN

  87 Bà Triệu - Phường 03 -TP Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu

  Website: www.luatkaokien.com.vn Email: luatkaokien@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #127583   01/09/2011

  Dinhlex
  Dinhlex
  Top 200
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:05/03/2009
  Tổng số bài viết (332)
  Số điểm: 5194
  Cảm ơn: 80
  Được cảm ơn 180 lần


  ngocxitet viết:

  SỐ-1133 /TCT-TNCN  v/v Vướng mắc về thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS

  ........
  Tại Điều 581 Bộ Luật dân sự quy định về hợp đồng
  y quyền như sau:" Hợp đồng uỷ quyền là sự thoa thuận giữa các bên, theo đó bên được y quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định ".

  Tại khoản 1 Điêu 2 Luật thuế TNCN quy định:" Đôi tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điêu 3 của Luật này phát sinh trong lãnh th Việt Nam".

  => Căn cứ vào các quy định trên đây, y quyền giao dịch bất động sản là một hoạt động giao dịch dân sự được luật pháp cho phép.


  Tuy nhiên, việc cá nhân có đây đủ năng lực dân sự mà y quyên cho cá nhân khác không thuộc đôi tượng được miễn thuế theo quy định tại khoản Ì và khoản 4 Điều 4 Luật thuế TNCN, được toàn quyên thực hiện việc chiêm hữu, quản lý, sử dụng và định đoạt bấtt động sản của mình bao gồm cả việc cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, đổi, cho tặng, thế chấp và không phải hoàn trả lại bất động sản cho Bên uy quyền và các lợi ích có được từ hoạt động uy quyền; đồng thời Bên được uy quyền không nhận thù lao => thì thực chất đây là hoạt động mua, bán bất động sản.

  => Do đó người uy quyền phải phải có nghĩa vụ phải kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định của Luật thuế TNCN.

  .........

  Chào bạn ngocxitet


  Về vấn đề này, dưới 1 góc đ�� nào đó, thì dinhlex cũng có thể nói rằng: Công văn trên là Chưa có cơ sở Pháp lý  - hoặc thậm chí là Không hợp pháp / Trái Luật


  Bởi mấy điểm như sau:


  - Thứ 1 Hoạt động ủy quyền giao dịch BĐS là hợp pháp

  Bởi lẽ Bản thân đoạn 1 Công văn trích dẫn 2 Điều luật và kết luận rằng:  "ủy quyền giao dịch bất động sản là một hoạt động giao dịch dân sự được luật pháp cho phép."


  - Thứ 2:   Trường hợp nêu tại Đoạn 2 (chữ đỏ) của CV cũng là 1 Hoạt động ủy quyền Hợp pháp:

  Trường hợp nêu tại Đoạn 2 (chữ đỏ) Công văn là:

  “việc Cá nhân có đây đủ năng lực dân sự mà ủy quyên cho cá nhân khác thuộc diện được miễn thuế TNCN theo Luật thuế TNCN (1), được toàn quyên thực hiện việc chiêm hữu, quản lý, sử dụng và định đoạt bất động sản của mình(2)… và không phải hoàn trả lại bất động sản cho Bên ủy quyền và các lợi ích có được từ hoạt động ủy quyền (3); đồng thời Bên được ủy quyền không nhận thù lao (4) thì…”

  Theo đó, đây là 1 hoạt động ủy quyền hợp pháp bởi:

  - (1) Về người nhận ủy quyền: là cá nhân thuộc diện được miễn thuế TNCN theo Luật thuế TNCN.

   Luật không phân biệt người được ủy quyền là Người thuộc diện phải nộp thuế TNCN hay miễn thuế TNCN theo Luật thuế TNCN.
   
  - (2) Về Phạm vi ủy quyền: là Ủy quyền Toàn bộ “toàn quyền thực hiện chiếm hữu, sử dụng, quản lý, định đoạt…

   Luật cho phép tự do thỏa thuận phạm vi ủy quyền.
   
  - (3) Về thời hạn ủy quyền:  Thời hạn Ủy quyền mãi mãi

  Nội dung “không phải hoàn trả lại BĐS và các lợi ích có được” có thể được hiểu là Thời hạn ủy quyền với  Thời hạn mãi mãi – nếu bên ủy quyền đồng ý và thiện chí thực hiện.

   Luật cho phép tự do thỏa thuận về thời hạn ủy quyền.

  - (4) Thù lao ủy quyền: Luật cho phép việc ủy quyền có thể nhận, hoặc không nhận thù lao.


  -   Thứ 3:   Công văn bác bỏ “hoạt động Ủy quyền gd BĐS” và chuyển thành “hoạt động Mua, bán BĐS”:  mà Không Có Cơ Sở Pháp lý.

  Đoạn 2 Công văn đưa ra kết luận rằng:“thực chất đây là hoạt động Mua, bán Bất động sản”

  => Như vậy: “Hoạt động Ủy quyền Hợp pháp” đã bị Tổng Cục thuế chuyển thành “hoạt động Mua, bán Bất động sản”

  Trong khi Công văn không có bất cứ 1 căn cứ giải thích nào:  Không dẫn chiếu được Luật, cũng không giải thích được theo 1 logic hợp lý nào cả.

  Công văn này đã: “Bác bỏ 1 hoạt động Ủy Quyền hợp pháp” – thông qua việc tự ý suy diễn biến nó thành “hoạt động Mua, bán Bất động sản

  Và hoàn toàn có thể hiểu: Việc Bác bỏ 1 hoạt động hợp pháp là 1 việc làm Không hợp pháp.

  => Như vậy, có thể kết luận rằng:  Bản Công văn trên là Không có cơ sở pháp lý không hợp pháp.

  ----------------------------------------------------

  Một vài trao đổi,

  Trân trọng!

  Cập nhật bởi Dinhlex ngày 01/09/2011 05:53:39 CH

  Ls.Đỗ Hữu Đĩnh - CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

  ĐT: (024)32.899.888 - E: info@vietkimlaw.com - Www.vietkimlaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #127883   04/09/2011

  ngocxitet
  ngocxitet

  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2011
  Tổng số bài viết (54)
  Số điểm: 1187
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Chào Bạn Dinhlex!

  Cảm ơn bạn về những phân tích rất chi tiết và chính xác. Thực tế, theo công văn này, những hoạt động ủy quyền như vậy sẽ bị đánh thuế hai lần. Nó thể hiện sự lúng túng hoặc hiểu luật thiếu cặn kẽ hoặc cố tình không quan tâm đến các văn bản có tính chất pháp lý cao hơn của cơ quan chủ quản.

  Chúc bạn một ngày an lành./.

  Điều ta biết chỉ là một giọt nước

  Điều ta chưa biết là cả đại dương mênh mông.

   
  Báo quản trị |  
 • #127886   04/09/2011

  ngocxitet
  ngocxitet

  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2011
  Tổng số bài viết (54)
  Số điểm: 1187
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Kính chào bác kienanls!

  Cá nhân tôi cảm thấy không ổn ở câu trả lời của bác, ở cả mặt học thuật cũng như với tư cách một thành viên tham gia diễn đàn, càng đặc biệt hơn với một luật sư(nếu bác là luật sư).

  Chúc bác một ngày vui vẻ./.
  Cập nhật bởi ngocxitet ngày 04/09/2011 10:18:07 SA

  Điều ta biết chỉ là một giọt nước

  Điều ta chưa biết là cả đại dương mênh mông.

   
  Báo quản trị |