THU PHÍ, LỆ PHÍ KHAI THÁC, SỦ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI

Chủ đề   RSS   
 • #414642 27/01/2016

  cayluami3

  Sơ sinh

  Bình Phước, Việt Nam
  Tham gia:27/01/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  THU PHÍ, LỆ PHÍ KHAI THÁC, SỦ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI

  Xin chào Diễn đàn.

  Tôi đang công tác tại chi nhánh VPDK đất đai huyện. vừa qua tôi có thu phí, lệ phí về khai thác, sủ dụng tài liệu hồ sơ đất đai (tức là lục hồ sơ gốc rồi sao y bản chính) cho Phòng TNMT huyện. Nay, Phòng TNMT có ý kiến khiếu nại về việc thu phí, lệ phí đối với cơ quan nhà nước, cụ thể: 

  - Theo thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, tại khoản 5, điều 9."Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Tài nguyên và Môi trường ở địa phương, ủy ban nhân dân các cấp được cung cấp dữ liệu đất đai không phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai để thực hiện quản lý nhà nước về đất đai".

  - Tuy nhiên, theo như nghị định số 57/2002/ND-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về phí và lệ phí được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 24/2006/ND_CP có quy định cụ thể: việc thu phí, lệ phí đối với một vài trường hợp cụ thể thì do hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí, từ đó UBND tỉnh ra quyết định thực hiện(không nêu trường hợp miễn giảm nào). còn tại điều 14 của nghị định trên quy định rõ các trường hợp miễn giảm phí và lệ phí không có trường hợp đó. bên cạnh tại khoảng 3 điều này quy định đối với trường hợp miễn giảm phải do Bộ tài chính trình thủ tướng chỉnh phủ phê duyệt.

  vậy xin các Luật sư tư vấn giúp. tôi đã thực hiện đúng hay sai?. phòng TNMT khiếu nại có đúng không?. xin chân thành cảmown

   

   
  3525 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #415031   01/02/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì sẽ ưu tiên áp dụng văn bản chuyên ngành và văn bản ban hành sau. Trường hợp này Thông tư 34 là thông tư chuyên ngành và ban hành sau thì áp dụng theo quy định của Thông tư này bạn nhé.

  Còn Nghị định 57 chỉ là quy định mang tính chung chung thôi, chứ không đi cụ thể vô trường hợp trân.

   
  Báo quản trị |