Thu lệ phí cấp CMND là trái pháp luật?

Chủ đề   RSS   
 • #230017 29/11/2012

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4331 lần


  Thu lệ phí cấp CMND là trái pháp luật?

  Trước đây, việc cấp chứng minh nhân dân (CMND) là miễn phí. Rắc rối xảy ra khi mẫu CMND mới được ban hành

  Ngày 20/9/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư  155/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí CMND mới, trong đó tại Điều 2 quy định: lệ phí đối với cấp chứng minh nhân dân lần đầu là 30.000 đồng, cấp đổi 50.000 đồng, cấp lại 70.000 đồng (trong trường hợp thu nhận ảnh gián tiếp sẽ trừ 10.000 đồng).

  Tuy nhiên, theo Chỉ thị 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân lần đầu, cấp mới (do hết hạn sử dụng) được miễn lệ phí.

  Như vậy, cấp CMND lần đầu, cấp mới (do hết hạn sử dụng) dù là mẫu cũ hay mới cũng được miễn lệ phí.

  Thông tư 155  có trái pháp luật hay không?

  Theo nguyên tắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật ban hành VBQPPL) thì VBQPPL ban hành sau không được trái với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn.

   

  Căn cứ ban hành văn bản của Bộ (Điều 16 Luật ban hành VBQPPL 1996)

  Căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư.

  Thông tư của Bộ (Điều 16 Luật Ban hành VBQPPL 2008)

  1. Quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

   

  Rõ ràng Thông tư của Bộ trưởng có giá trị pháp lý thấp hơn Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Nên trước khi ban hành thông tư 155 Bộ Tài chính buộc phải căn cứ vào Chỉ thị 24 để quy định cho phù hợp.

  Theo Nghị định  40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý VBQPPL thì một VBQPPL không đảm bảo tính hợp pháp sẽ bị đình chỉ, bãi bỏ, hủy bỏ…bởi cơ quan có thẩm quyền.

  Tuy nhiên, đến nay Thông tư 155 vẫn còn hiệu lực. Vậy cơ quan cấp thẻ CMND sẽ thực hiện theo Chỉ thị 24 hay Thông tư 155? Nếu thực hiện theo Chỉ thị thì trái với Thông tư của Bộ và ngược lại. Rõ ràng người thực thi pháp luật cấp dưới đang rơi vào tình thế “trên dao dưới thớt”.

   

  Thực hiện theo Chỉ thị 24 của Thủ tướng thì các địa phương đều đã ban hành văn bản miễn lệ phí cấp CMND.

  Tuy nhiên, Thông tư 155 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/11/2012 và đang gây mâu thuẫn với các văn bản trên.

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải hủy bỏ quy định này trong thời gian sớm nhất. Có như thế mới đảm bảo được sự thống nhất của hệ thống pháp luật nước nhà.

  Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/3821/thu-le-phi-cap-cmnd-la-trai-phap-luat?

  Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 29/11/2012 04:31:16 CH
   
  6945 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  danusa (30/11/2012) admin (29/11/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #230127   30/11/2012

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Vậy là mình có nên đóng phí không? Khi đi làm CMND mới nói là thông tư này trái chỉ thị của thủ tướng, tôi không đóng...

  Như vậy có được làm CMND không?

   
  Báo quản trị |  
 • #230208   30/11/2012

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4331 lần


  Sau khi THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có bài phân tích tính pháp lý của việc thu lệ phí cấp mới CMND, trong đêm ngày 29/11/2012 Website Bộ Tài CHính đã có bài viết nêu lý do thu lệ phí, như sau:

   

  Ứng dụng công nghệ mới trong công tác quản lý chứng minh nhân dân

  (29/11/2012 18:44:00)

  "Do dự án sản xuất, cấp và quản lý CMND đòi hỏi nguồn vốn về máy móc, thiết bị, phần mềm, chi phí làm phôi thẻ khá lớn, vì vậy để có kinh phí tổ chức sản xuất, cấp, quản lý chứng minh nhân dân theo công nghệ mới, Bộ Công an và Bộ Tài chính đã thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ để nêu rõ vướng mắc nêu trên và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thu lệ phí chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới áp dụng đối với các trường hợp cấp mới, cấp đổi và cấp lại. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị về các đối tượng miễn, giảm thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới.

  Bộ Tài chính nêu rõ, thực hiện Quyết định số446/QĐ-TTg ngày 11/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý chứng minh thư nhân dân theo công nghệ mới (trong đó cho phép Bộ Công an thu lệ phí để đầu tư trở lại cho đến khi hoàn thành dự án), Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai dự án và dự kiến thí điểm cấp chứng minh thư nhân dân theo công nghệ mới từ quý III/2011.

  Tuy nhiên, ngày 01/11/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số24/2007/CT-TTg về tăng cường, chấn chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật phí và lệ phí, trong đó có quy định miễn lệ phí cấp chứng minh nhân dân khi cấp mới.

  Do dự án sản xuất, cấp và quản lý CMND đòi hỏi nguồn vốn về máy móc, thiết bị, phần mềm, chi phí làm phôi thẻ khá lớn, vì vậy để có kinh phí tổ chức sản xuất, cấp, quản lý chứng minh nhân dân theo công nghệ mới, Bộ Công an và Bộ Tài chính đã thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ để nêu rõ vướng mắc nêu trên và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thu lệ phí chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới áp dụng đối với các trường hợp cấp mới, cấp đổi và cấp lại. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị về các đối tượng miễn, giảm thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới.

  Cũng theo Bộ Tài chính, trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an và Bộ Tài chính, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý về nguyên tắc việc thu lệ phí chứng minh thư nhân dân theo công nghệ mới. Đồng thời giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn thực hiện cụ thể, trong đó cần có quy định rõ việc miễn, giảm lệ phí đối với trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và khó khăn, người thuộc hộ nghèo, chính sách…

  Thực hiện Công văn số4473/VPCP-KHTT ngày 04/7/2011 của Văn phòng Chính Phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã xây dựng đề án về thu lệ phí cấp CMND theo công nghệ mới. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an để dự thảo Thông tư  hướng dẫn thu lệ phí cấp CMND theo công nghệ mới.

   

  Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Thông tư đã được gửi xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương. Các ý kiến tham gia đều cơ bản nhất trí với dự thảo Thông tư. Một số ý kiến về mức thu, về đối tượng miễn, giảm đã được nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Thông tư. Theo đó Thông tư số155/2012/TT-BTC ngày 20/9/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, sử dụng và quản lý lệ phí CMND theo công nghệ mới đã quy định cụ thể về các trường hợp không phải nộp lệ phí như:

   

  Thứ nhất, công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Uỷ ban dân tộc; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

   

  Thứ hai, công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;

  Thứ ba, trường hợp cấp đổi Chứng minh nhân dân mới do Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính.

  Đồng thời, Thông tư số155/2012/TT-BTC cũng quy định các trường hợp được áp dụng mức thu lệ phí bằng 50% mức quy định, gồm: Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo.

   

  Xem thêm tại http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=78433900&p_details=1

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  invalid5419941513 (30/11/2012) admin (30/11/2012)
 • #230212   30/11/2012

  btv
  btv
  Top 500
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/04/2006
  Tổng số bài viết (296)
  Số điểm: 18081
  Cảm ơn: 258
  Được cảm ơn 419 lần
  ContentAdministrators

  Nếu xét thấy việc thu phí cấp CMND là cần thiết, thì Bộ Tài Chính nên tham mưu cho Thủ Tướng Chính phủ để Thủ Tướng bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ Chỉ thị 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trước khi áp dụng Thông tư155/2012/TT-BTC, có như vậy hệ thống pháp luật mới đồng bộ, không mâu thuẩn nhau, và Bộ Tài Chính không mang tiếng là Ban Hành Văn Bản pháp luật có nội dung trái ngược Văn Bản Cấp Trên.

  Để chữa cháy thì bây giờ Bộ Tài Chính vẫn có thể làm việc này ngay, dù cũng có sai trong việc thu phí mấy ngày qua !

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
  daonhan (30/11/2012) VietThuong (30/11/2012) invalid5419941513 (30/11/2012)
 • #230494   02/12/2012

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4331 lần


  Thay vì biện hộ cho những sai lầm thì nên hủy bỏ nó càng sớm càng tốt, trễ còn hơn không.

   
  Báo quản trị |  
 • #230784   03/12/2012

  haroro2912
  haroro2912

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2012
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 1 lần


  lại 1 trường hợp nữa các quy định chồng chéo nhau, chán!

  vay the chap so do - ban sach online - tin tuc cong nghe

   
  Báo quản trị |  

Chủ đề đã khép lại!