Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị ?

Chủ đề   RSS   
 • #374754 17/03/2015

  luatsutraloi3
  Top 150
  Male
  Lớp 6

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/08/2014
  Tổng số bài viết (439)
  Số điểm: 7761
  Cảm ơn: 294
  Được cảm ơn 141 lần


  Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị ?

   

  Câu hỏi:
   
  Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị? Cơ quan nào trong công ty có thẩm quyền quyết định mức thù lao này? Trong trường hợp thành viên Hội đồng Quản trị không đạt chỉ tiêu theo như kế hoạch thì thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị được tính như thế nào ?
   
   
  Trả lời:
   
  Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành sẽ được công ty cổ phần trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác căn cứ vào kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty (Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2005). 
   
  Điểm a, khoản 2 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định trong trường hợp Điều lệ 
   
  Công ty không có quy định khác thì thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng Quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. 
   
  Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên của Công ty. 
   
  Hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể về cơ chế trả thù lao cho thành viên Hội đồng 
   
  Quản trị trong trường hợp không đạt chỉ tiêu theo như kế hoạch của do Đại hội đồng cổ đông. Do đó, cơ chế trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị sẽ theo Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của từng công ty quy định.
   
   

  Luật sư Nguyễn Văn Tuấn –  Công ty Luật NewVision

  Địa chỉ:  Số 9,Ngách 6A ,Ngõ 6 ,Đường Phạm Văn Đồng ,Q.Cầu Giấy,TP.Hà Nội

  Hotline0985 928 544

   
   
   
   
   
   
  5248 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận