thu hồi đất phục vụ GPMB

Chủ đề   RSS   
 • #390068 30/06/2015

  thu hồi đất phục vụ GPMB

  Thưa Luật sư!

  Nhà tôi nằm trong diện GPMB đã được UBND quận ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường từ năm 2006 nhưng chưa thu hồi đất. Do thay đổi chủ đầu tư của dự án nên đến nay Nhà nước lại yêu cầu gia đình tôi phải bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường theo phương án đã phê duyệt năm 2006. Vậy Nhà nước làm như vậy có đúng qui trình thu hồi đất không? 

  Xin cảm ơn!

   
  2892 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #390080   30/06/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 298 lần


  thedoctor viết:

  Thưa Luật sư!

  Nhà tôi nằm trong diện GPMB đã được UBND quận ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường từ năm 2006 nhưng chưa thu hồi đất. Do thay đổi chủ đầu tư của dự án nên đến nay Nhà nước lại yêu cầu gia đình tôi phải bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường theo phương án đã phê duyệt năm 2006. Vậy Nhà nước làm như vậy có đúng qui trình thu hồi đất không? 

  Xin cảm ơn!

  Mời bạn vào lnk dưới xem phần  bồi thường từ điều 90 :

  Luật số: 45/2013/QH13

  http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx

   

   

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |  
 • #390245   01/07/2015

  Với trường hợp của bạn, căn cứ vào Khoản 6 Điều 210 Luật đất đai 2013 : " 6. Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Luật này." Như vậy, cơ quan nhà nước thực hiện thu hồi đất theo phương án phê duyệt năm 2006 là đúng pháp luật. Và việc thực hiện thu hồi đất này được thực hiện theo Luật đất đai năm 2003 (sửa đổi bổ sung năm 2009). Luật đất đai năm 2013 thì quy định việc thu hồi đất chr được thực hiện sau khi thực hiện xong thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư NHƯNG Luật đất đai 2003 thì không có quy định đó nên việc yêu cầu gia đình bạn bàn giao mặt bằng theo phương án phê duyệt năm 2006 đúng PL. 

   
  Báo quản trị |  
 • #390539   03/07/2015

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  Tôi xin góp ý cho trường hợp của bạn như sau:

  Căn cứ theo Khoản 4, Điều 39 Nghị định 69/2009/NĐ-CP thì bạn thuộc trường hợp áp dụng khoản 2 Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  2. Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau :

  a) Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi;

  b) Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

  Như vậy, nếu bạn thuộc mục a thì bạn hoàn toàn có thể làm đơn đề nghị cơ quan bồi thường (UBND phường xã, ban bồi thường, UBND quận huyện) điều chỉnh lại đơn giá bồi thường cho phù hợp với giá đất tại thời điểm thu hồi đất.

  Chúc bạn giải quyết tốt vấn đề!

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |  
 • #391133   08/07/2015

  Xin cảm ơn các chuyên gia đã tư vấn cho em.

   
  Báo quản trị |