Thông tư số 39/2014/TT-BTC : Về hóa đơn chứng từ (new)

Chủ đề   RSS   
 • #322693 12/05/2014

  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  Thông tư số 39/2014/TT-BTC : Về hóa đơn chứng từ (new)

  Ngày 31/03/2014 Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

   

  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.

  Bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.

  Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nếu không thuộc đối tượng chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in.

  Đối với hóa đơn đặt in, tự in doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thì được tiếp tục sử dụng.

  Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu.

  Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đăng ký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuất khẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng. Doanh nghiệp thực hiện huỷ hoá đơn xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này và sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này.

  Thông tư này gồm 5 Phụ lục, các phụ lục từ phụ lục 1 đến phụ lục 4 có tính bắt buộc, phụ lục 5 có tính chất tham khảo (không bắt buộc).

  Rất cảm ơn Phung Nguyen đã cung cấp văn bản này cho anh em kế toán

   

  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 16/08/2014 09:14:19 CH
   
  30721 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #322863   12/05/2014

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  Lẹ gớm anh trai.  Đang định post lên đã thấy mrvanthuc xuất hiện, hì hì

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bluesky1984 vì bài viết hữu ích
  mrvanthuc (15/05/2014)
 • #323611   16/05/2014

  LanChi2202
  LanChi2202

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2014
  Tổng số bài viết (38)
  Số điểm: 428
  Cảm ơn: 62
  Được cảm ơn 23 lần


  Thông tư số 39/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2014.

  Một số vấn đề cần lưu ý :

  1) Phần còn trống trên hóa đơn được lập bằng máy tính :

  Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo. (Khoản 1,Điều 16, TT 39/2014/TT-BTC)

  2) Các chữ được viết tắt trên hóa đơn được quy định cụ thể trong văn bản  :

  Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. (Khoản 2, Điều 16, TT 39/2014/TT-BTC)

  3) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với TH doanh nghiệp mới thành lập hddsxkd chưa đủ 12 tháng chỉ phải nộp BCTHSD Hóa Đơn theo Tháng (Không phải nộp đồng thời vừa báo cáo theo Tháng, vừa phải báo cáo theo Quý) :

  Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.  Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. ( Điều 27, TT 39/2014/TT-BTC )

  4) Đối với các trường hợp khác ngoài nêu tại mục 3 nhỏ ở trên, báo cáo THSD Hóa Đơn theo Quý và có lưu ý thêm trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn vẫn phải báo cáo, tại cột số lượng sử dụng trong kỳ điền = 0 :

  Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

  Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

  Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

   

  " Hãy tha thứ cho người làm tổn thương mình, nhưng đừng bao giờ tin người đó thêm 1 lần nào nữa."

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn LanChi2202 vì bài viết hữu ích
  buihuyen28 (20/05/2014) huyen.cao (24/05/2014) duylynguyenhatinh (06/06/2014)
 • #328435   16/06/2014

  thoannt
  thoannt
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/06/2011
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 2221
  Cảm ơn: 23
  Được cảm ơn 5 lần


  LanChi2202 viết:

  3) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với TH doanh nghiệp mới thành lập hddsxkd chưa đủ 12 tháng chỉ phải nộp BCTHSD Hóa Đơn theo Tháng (Không phải nộp đồng thời vừa báo cáo theo Tháng, vừa phải báo cáo theo Quý) :

  Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.  Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. ( Điều 27, TT 39/2014/TT-BTC )

  Em chào chị, chị cho em hỏi 1 chút ạ. 

  Bên em là đơn vị hành chính sự nghiệp nên từ trc đến giờ vẫn mua hoá đơn của cơ quan thuế thì bên em nộp báo cáo sử dụng hoá đơn theo tháng hay quý?

  Mục 3 có đoạn "Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế". Đây là trường hợp đối với doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế hoặc có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế đúng ko ạ?

   
  Báo quản trị |  
 • #323913   19/05/2014

  haphuongtb90
  haphuongtb90

  Female
  Sơ sinh

  Bình Thuận, Việt Nam
  Tham gia:27/08/2013
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


   

  Anh chị cho em hỏi:

  Hiện công ty em đang sử dụng HTKK 3.2.3. Em có thử vào phần báo cáo tinh hình sử  dụng hóa đơn, do trong quý công ty không xuất hóa đơn bán hàng nào em có ghi số lượng hóa đơn đã sử dụng = 0, ghi dữ liệu thành công nhưng khi in ra file PDF thì từ cột số 8 đến cột số 19 không có dữ liệu gì, không thể hiện số 0 trên cột số 13 - số lượng hóa đơn đã sử dụng. Như vậy là có bị sai khi làm báo cáo BC26 với quy định của thông tư 39 không ạ?

  Em cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #323942   19/05/2014

  anh chị cho em hỏi cty em mới thành lập năm ngoái vậy em kế báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hay theo quý ạ

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hongtanvn87 vì bài viết hữu ích
  buihuyen28 (23/05/2014)
 • #324160   20/05/2014

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  hongtanvn87 viết:

  anh chị cho em hỏi cty em mới thành lập năm ngoái vậy em kế báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hay theo quý ạ

  Hiện tại DN bạn báo cáo theo quý thì cứ làm theo quý nhé

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mrvanthuc vì bài viết hữu ích
  hongtanvn87 (26/05/2014)
 • #323945   19/05/2014

  anh ơi cho em hỏi là còn hóa đơn muốn dùng nữa thì kê như thế nào ạ (mẫu số 3.12 còn phụ lục 3 m lấy ở đâu hả anh, ở trong htkk e ko thấy anh ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #324161   20/05/2014

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  hongtanvn87 viết:

  anh ơi cho em hỏi là còn hóa đơn muốn dùng nữa thì kê như thế nào ạ (mẫu số 3.12 còn phụ lục 3 m lấy ở đâu hả anh, ở trong htkk e ko thấy anh ạ

  nằm ở Phụ lục theo TT39/2014 đó bạn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mrvanthuc vì bài viết hữu ích
  hongtanvn87 (26/05/2014)
 • #326887   06/06/2014

  Anh ơi!

  Cho em hỏi :công ty em đang thuộc diện doanh nghiệp tự in hóa đơn.

  Trước khi thông tư 39/2014/TT- BTC  có hiệu lực, đầu tháng 05/2014 công ty em có gia hạn với chi cục thuế  trực tiếp quản lý tiếp tục được tự in hóa đơn.Vậy h công ty em nên tiếp tục  tự in hóa đơn hết số lượng hóa đơn gia hạn or là chuyển sang mua hóa đơn of cơ quan Thuế ak?

   

   Thanks!

   
  Báo quản trị |  
 • #326982   06/06/2014

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  duylynguyenhatinh viết:

  Anh ơi!

  Cho em hỏi :công ty em đang thuộc diện doanh nghiệp tự in hóa đơn.

  Trước khi thông tư 39/2014/TT- BTC  có hiệu lực, đầu tháng 05/2014 công ty em có gia hạn với chi cục thuế  trực tiếp quản lý tiếp tục được tự in hóa đơn.Vậy h công ty em nên tiếp tục  tự in hóa đơn hết số lượng hóa đơn gia hạn or là chuyển sang mua hóa đơn of cơ quan Thuế ak?

   

   Thanks!

  cứ tự in tiếp đi, còn lại chờ vì cái việc này còn nhiều DN lúng túng chờ Tổng Cục Thuế hướng dẫn.

   
  Báo quản trị |  
 • #327447   09/06/2014

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  Thế này là sao? Đã bảo bỏ qui định in thông tin nhà cung cấp phần mềm tự in hóa đơn trên hóa đơn. Sao trên thông báo phát hành lại phải có tên nhà cung cấp phần mềm tự in hóa đơn và đơn trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử???

  Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

  1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

  i) Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

  Trên hóa đơn đặt in, phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hóa đơn đặt in.

  Điều 9. Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh

  2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), #ffff00">tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #327870   11/06/2014

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  Không hiểu em gái đang hỏi gì cả :)

   
  Báo quản trị |  
 • #328265   14/06/2014

  kimtham123
  kimtham123

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/06/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


   

  em là nhân viên kế toán mới ra trương nên em có nhiều vấn đề chưa hiểu hết. mong anh chị tư vấn cho em

  Công ty em hiện đang hoạt động , đang sử dụng hóa đơn đạt in , vốn điều lệ 900 triệu đồng , nhưng theo quy định của thông tư 39 về việc in hóa đơn thì công ty có vốn điều lệ trên 1tyr đồng mới được sử dụng hóa đơn đặt in. mà chị kế toán cũ của em nói mình gửi giấy " đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in" thì có thể in và sử dụng . vậy cho em hỏi điều đó đúng hay sai ah. xin tư vấn giúp em 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #328272   14/06/2014

  kimtham123
  kimtham123

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/06/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  anh chị cho em hoi thêm . ccong ty đã đặt in 5 cuốn hóa đơn nhưng chưa sử dụng giờ có quy định như thế em phải làm như thế nàoaj.

   
  Báo quản trị |  
 • #329155   19/06/2014

  huong150283
  huong150283

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/06/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Công ty em thành lập ngày 27/3/2014. em đã mua được hóa đơn bán hàng mẫu số 02GTTT3/001.

  Anh cho em hỏi hàng tháng em phải làm những báo cáo gì trên   phần mềm HTKKT. Và phần mềm HTKKT mới nhất bây giờ là gỉ?

  Em xin chân thành cám ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #329313   20/06/2014

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  huong150283 viết:

  Công ty em thành lập ngày 27/3/2014. em đã mua được hóa đơn bán hàng mẫu số 02GTTT3/001.

  Anh cho em hỏi hàng tháng em phải làm những báo cáo gì trên   phần mềm HTKKT. Và phần mềm HTKKT mới nhất bây giờ là gỉ?

  Em xin chân thành cám ơn!

  Do bạn chỉ nói chung chung, ko biết cty bạn làm lĩnh vực gì nên chỉ có thể nói thế này:

  - Báo cáo thuế GTGT mẫu 04/GTGT ( tháng )

  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( tháng )

  - Báo cáo thuế TNDN tạm tính ( quý )

  - Các tờ khai thuế khác nếu công ty kinh doanh vào một số lĩnh vực đặc biệt ( như thuế tài nguyên, thuế TTĐB, ....)

  HTKK 3.2.3 là phiên bản mới nhất

   
  Báo quản trị |  
 • #409205   10/12/2015

  PhamHue.KTT
  PhamHue.KTT

  Sơ sinh

  Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:10/12/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Các  anh chị cho e hỏi : Viết hóa đơn đã xuất liên 2 và liên 3 đã hạch toán . Nhưng trong qua trình gạch xoa bỏ những hóa đơn viết sai thì lại gạch chéo nhầm liên 1 . Xin hỏi phải làm thế nào?

  Trân trọng cảm ơn  !

   

   
  Báo quản trị |