Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Chủ đề   RSS   
 • #68342 13/11/2010

  dangducthangg

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:02/03/2009
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thông tư số 09/2008/TT-BXD

  + Theo thông tư 09/2008 về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và công văn số#0070c0;">1551/BXD-KTXD “V/v: Hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD”:

  Về thời điểm để tính chênh lệch vật liệu để điều chỉnh giá hợp đồng

  Thời điểm để tính chênh lệch vật liệu là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn qui định trong hợp đồng.

  Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt.

  * Theo hợp đồng của tôi ký với chủ đầu tư hình thức hợp đồng đơn giá cố định ký thời điểm quý 3 năm 2007, nhưng đơn giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu dược duyệt là đơn giá cũ năm 2005.

  * Thời điểm thi công và hoàn thành là quý 4/2007.

  * Theo thông tư và văn bản hướng dẫn trên chủ đầu tư đã có bổ sung phụ lục hợp đồng và phê duyệt hiệu chỉnh “điều chỉnh giá vật liệu và nhân công từ quý 1/2005 lên quý 3 năm 2007” và đã được nghiệm thu thanh quyết toán vào năm 2008.

  Vậy tôi xin hỏi luật sư chủ đầu tư phê duyệt hiệu chỉnh, thanh toán hợp đồng như vậy là đúng hay sai luật ?

   
  10567 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #69042   17/11/2010

  dangducthangg
  dangducthangg

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:02/03/2009
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


               Công ty TNHH XDTH                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Tây Trường Sơn                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TỜ TRÌNH

  “V/v thời điểm tính chênh lệch vật liệu để bù giá theo thông tư số 09/2008/TT-BXD”

  Kính gửi:  

  Công ty chúng tôi ký hợp đồng thi công một gói thầu với khối lượng thi công về xây dựng đường giao thông. Chúng tôi xin được hướng dẫn về văn bản quy phạm pháp luật với nội dung sau:

  Theo thông tư 09/2008 về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và công văn số1551/BXD-KTXD “V/v: Hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD”:

  * Theo hợp đồng chúng tôi ký với chủ đầu tư hình thức hợp đồng (chỉ định thầu) đơn giá cố định ký thời điểm quý 3 năm 2007, nhưng đơn giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu dược duyệt là đơn giá cũ năm 2005. (Tại thời điểm hợp đồng luật đấu thầu ra đời, chủ đầu tư không thể ký hợp đồng chỉ định thầu theo hình thức đơn giá điều chỉnh)

  * Thời điểm thi công là quý 3/2007 và hoàn thành quý 4/2007 (đảm bảo tiến độ thi công). Do thời điểm thi công đó chúng tôi không lường hết giá cả thị trường biến động quá lớn (vượt quá 40% giá trị hợp đồng quý 1/2005 - so với giá quý 3/2007), chúng tôi quá thiệt hại về kinh tế và quá trình thực hiện đã đề nghị chủ đầu tư cho phê duyệt hiệu chỉnh đúng đơn giá nhà nước ban hành và công bố tại thời điểm thi công là quý 3/2007.

  * Theo thông tư và văn bản hướng dẫn trên, mãi đến quý 4 năm 2008 chủ đầu tư mới có quyết định bổ sung phê duyệt hiệu chỉnh “điều chỉnh giá vật liệu và nhân công, máy thi công từ quý 1/2005 lên quý 3 năm 2007” (Chủ đầu tư áp dụng khoản 3 và khoản 4.1 công văn hướng dẫn Số 1551/BXD-KTXD: Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh quý 3/2007 so với giá vật liệu xây dựng thời điểm phê duyệt dự toán gói thầu quý 1/2005 “trường hợp chỉ định thầu theo như mục 4.1 công văn hướng dẫn Số 1551/BXD-KTXD” đối với hợp đồng ký từ năm 2007). Bổ sung giá trị hiệu chỉnh bằng phụ lục hợp đồng cho và làm quyết toán theo quy định.

  Vậy xin hỏi: chủ đầu tư phê duyệt hiệu chỉnh và thanh toán hợp đồng như vậy là đúng hay sai luật ? và cách làm ra sao?

  Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

  CÔNG TY TNHH XDTH

      TÂY TRƯỜNG SƠN

   
  Báo quản trị |  
 • #69459   19/11/2010

  duonghien
  duonghien
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2008
  Tổng số bài viết (190)
  Số điểm: 1509
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Chào anh dangducthangg

  Nếu chỉ xét việc chọn thời điểm tính chênh lệch giá vật liệu là sai vì trong Công văn 1551/BXD-KTXD quy định:

  Thời điểm để tính chênh lệch vật liệu là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn qui định trong hợp đồng.

  Giá vật liệu tại thời điểm tính chênh lệch để điều chỉnh là giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Liên Sở thông báo, công bố hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo qui định của Bộ Tài chính phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

  Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu dược duyệt hoặc giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (trường hợp đấu thầu) đối với hợp đồng được ký kết từ năm 2007, hoặc giá vật liệu tại thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý IV năm 2006 nếu không có giá tại thời điểm tháng 12/2006 đối với hợp đồng được ký kết trước năm 2007. ....

  Như anh nói: Thời điểm thi công là quý 3/2007 và hoàn thành quý 4/2007 nên không thể lấy giá tại thời điểm quý 3/2007 so với giá vật liệu xây dựng thời điểm phê duyệt mà phải lấy giá tại thời điểm quý 4/2007.

  Tuy nhiên, hình như chính Công ty anh đã đề nghị chủ đầu tư cho phê duyệt hiệu chỉnh đúng đơn giá nhà nước ban hành và công bố tại thời điểm thi công là quý 3/2007. Và chủ đầu tư đã phê duyệt theo yêu cầu này. Chỉ là thời điểm bổ sung kéo dài đến 1 năm, sau khi Thông tư 09/2008/TT-BXD được ban hành và có hiệu lực.

  Còn việc nhìn nhận những khía cạnh khác của vấn đề này thì xin chờ ý kiến của các thành viên chuyên môn khác nhé.
  Cập nhật bởi duonghien ngày 19/11/2010 03:24:40 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #69539   20/11/2010

  dangducthangg
  dangducthangg

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:02/03/2009
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 205
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vâng! điều đầu tiên tôi xin cảm ơn diễn đàn đã tư vấn:

  Công văn 1551/BXD-KTXD quy định:

  Khoản 3:

  Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt “hoặc giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (trường hợp đấu thầu)” đối với hợp đồng được ký kết từ năm 2007.

  Mục 4.1: Xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung theo phương pháp hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu.

  - K­­0 là chỉ số giá vật liệu tại ,,,,thời điểm phê duyệt dự toán gói thầu (trường hợp chỉ định thầu) đối với hợp đồng ký từ năm 2007.

  Nếu như xét theo trường hợp của tôi (chỉ định thầu) thì áp dụng: Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng dự toán gói thầu được duyệt đối với hợp đồng được ký kết từ năm 2007 đúng hay là sai?

  Vì tại thời điểm sau khi ký hợp đồng và chưa thi công thì giá cả biến động quá lớn và nhà thầu có gửi rất nhiều công văn đề nghị chủ đầu tư giải quyết cho điều chỉnh đơn giá và bổ sung phụ lục hợp đồng. Nhà thầu tìm cách nắm bắt thông tin sẽ có hướng dẫn điều chỉnh, tiếp tục thi công là hợp lý, không nhà thầu nào dại gì bỏ tiền ra đi làm kiếm lãi mà phải chịu lỗ đó là điều tất yếu.

  Thực tế thì chủ đầu tư hiệu chỉnh lại dự toán gói thầu như vậy về cá nhân tôi thấy là đúng đơn giá nhà nước ban hành, hợp lý và không gây thiệt thòi cho cả hai bên.

  Vấn đề chính của câu hỏi của tôi nêu ra là cách chủ đầu tư áp dụng để tính chênh lệch vật liệu đối với loại hợp đồng chỉ định thầu (hình thức hợp đồng đơn giá cố định) ký thời điểm quý 3 năm 2007, nhưng đơn giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu dược duyệt là đơn giá cũ năm 2005: Hiệu chỉnh giá vật liệu từ quý 1/2005 lên quý 7/2007. Áp dụng giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh quý 3/2007 so với giá vật liệu xây dựng thời điểm phê duyệt dự toán gói thầu là quý 1/2005 “đối với trường hợp chỉ định thầu theo như mục 4.1 công văn hướng dẫn Số 1551/BXD-KTXD” đối với hợp đồng ký từ năm 2007.

  Thời điểm để tính chênh lệch vật liệu là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn qui định trong hợp đồng.

  Giá vật liệu tại thời điểm tính chênh lệch để điều chỉnh là giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Liên Sở thông báo, công bố hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo qui định của Bộ Tài chính phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

  Áp dụng cách tính chênh lệch vật liệu như vậy là đúng hay sai?

  Cập nhật bởi manhtamvt ngày 20/11/2010 08:14:55 AM chỉnh cỡ chữ
   
  Báo quản trị |