Thông tư mới hướng dẫn về chức danh và đăng ký thuyền viên

Chủ đề   RSS   
 • #464555 15/08/2017

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Thông tư mới hướng dẫn về chức danh và đăng ký thuyền viên

  Ngày 28/7/2017 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. Thông tư 23/2017/TT-BGTVT hướng dẫn Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 và thay thế Thông tư 07/2012/TT-BGTVTThông tư 04/2013/TT-BGTVT.

  Theo đó, chức danh của thuyền viên trên tàu biển Việt Nam so với quy định hiện hành có thay đổi nhưng không đáng kể như sau: "Chức danh của thuyền viên trên tàu biển Việt Nam bao gồm: thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng, máy hai, sỹ quan boong (phó hai, phó ba), sỹ quan máy (máy ba, máy tư), thuyền phó hành khách, sỹ quan thông tin vô tuyến, sỹ quan kỹ thuật điện, sỹ quan an ninh tàu biển, sỹ quan máy lạnh, thủy thủ trưởng, thủy thủ phó, thủy thủ trực ca (AB, OS), thợ máy chính, thợ máy trực ca (AB, Oiler), thợ kỹ thuật điện, nhân viên thông tin vô tuyến, quản trị, bác sỹ hoặc nhân viên y tế, bếp trưởng, cấp dưỡng, nhân viên phục vụ, thợ máy lạnh, thợ bơm."

  Ngoài ra, cơ quan đăng ký thuyền viên theo quy định tại Thông tư mới bao gồm Cục Hàng hải Việt Nam, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, các Cảng vụ hàng hải được Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền.

  Thông tư 23/2017/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2017.

   
   
  2027 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vytran92 vì bài viết hữu ích
  thuyhanh2512 (15/08/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #465152   21/08/2017

  thanhvan312
  thanhvan312
  Top 200
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (354)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

  Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam, bao gồm:
   
  - Điều kiện chung:
   
  + Có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ thuyền viên và tuổi lao động theo quy định;
   
  + Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn trừ theo quy định của pháp luật về lao động;
   
  + Có hợp đồng lao động thuyền viên theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với Công ước Lao động hàng hải 2006 của Tổ chức Lao động quốc tế;
   
  + Có hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà thuyền viên đó mang quốc tịch cấp;
   
  + Có sổ thuyền viền;
   
  + Được bố trí đảm nhận chức danh trên tàu biển.
   
  - Điều kiện chuyên môn: Có đủ chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hoặc do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp. Trường hợp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp thì phải có Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.
   
  - Thuyền viên nước ngoài thực tập trên tàu biển Việt Nam phải đảm bảo các điều kiện chung theo quy định và có đủ Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hoặc do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ đã được Việt Nam thỏa thuận về việc công nhận chứng chỉ chuyên môn cấp, phù hợp với loại tàu thực tập.
   
  Báo quản trị |