Thông tư mới hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #440303 01/11/2016

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4203 lần


  Thông tư mới hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố Dự thảo Thông tư mới hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015Nghị định 37/2016/NĐ-CP.

  Cụ thể, Thông tư mới này có một số nội dung hướng dẫn nổi bật như sau:

  Cách tính trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần

  - Trợ cấp một lần tại Nghị định 37/2016/NĐ-CP được tính theo công thức sau:

  Mức trợ cấp một lần = mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động + mức trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH = (5 x Lmin + (m-5) x 0.5 x Lmin) + (0.5 x  L + (t-1) x 0.3 x L)

  Trong đó:

  Lmin: mức lương cơ sở.

  m: mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (số tuyệt đối 5 =< m =< 30)

  L: mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. Nếu NLĐ bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia BHXH thì bằng mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của chính tháng đó.

  T: số năm đóng BHXH. 01 năm tính đủ 12 tháng, không kể năm đầu đóng BHXH.

  - Trợ cấp hằng tháng:

  Mức trợ cấp hằng tháng = mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động + mức trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH = (0.3 x Lmin + (m-31) x 0.02 x Lmin) + (0.005 x L + (t-1) x 0.003 x L)

  Trong đó:

  Lmin: Mức lương cơ sở.

  m: mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (lấy số tuyệt đối 31 =< m =< 100)

  L: mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. Nếu NLĐ bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia BHXH thì bằng mức tiền lương, tiền công đóng BHXH của chính tháng đó.

  t: số năm đóng BHXH. 01 năm tính đủ 12 tháng, không kể năm đầu đóng BHXH.

  Hướng dẫn hưởng bảo hiểm trong trường hợp người lao động trước đó đã có thời gian đóng BHXH sau đó gián đoạn rồi trở lại làm việc mà bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ngay trong tháng đầu trở lại làm việc và đóng BHXH

  Thời gian và mức lương tính hưởng trợ cấp là thời gian đã tham gia đóng BHXH cộng với 01 tháng đang tham gia bảo hiểm và mức lương được tính trên cơ sở mức lương của thời gian đóng BHXH trước đó với mức lương của tháng đang đóng BHXH hoặc bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  Hướng dẫn trường hợp người lao động có nhiều hợp đồng lao động

  Thời gian tính hưởng: thời gian đã tham gia bảo hiểm của các hợp đồng, không tính thời gian trùng giữa các hợp đồng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  Mức lương được tính trên cơ sở mức lương của các thời điểm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  Đáng chú ý là tại Dự thảo Thông tư mới hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 và Nghị định 37/2016/NĐ-CP lại đề cập ngày có hiệu lực là từ ngày 01/9/2016.

  Mời các bạn xem chi tiết nội dung tại file đính kèm.

   
  6534 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  trang_u (26/02/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận