DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thông tư hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Để kịp thời hướng dẫn áp dụng Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 101, với các nội dung chính như sau:

1. Về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc

Những chương trình, khóa bồi dưỡng, tập huấn sau đây được tính vào việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hằng năm:

- Các chương trình bồi dưỡng theo Điều 17 Nghị định 101.

- Các khóa tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ

- Các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài

Thời gian tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn nêu trên được cộng dồn để tính thời gian thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm

Ví dụ:

Năm 2017, công chức A tham gia 01 khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm trong 03 ngày; tham gia 01 khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên ngành với thời gian 02 ngày. Tổng cộng công chức A đã tham gia 02 khóa bồi dưỡng, tập huấn với thời gian là 05 ngày.

Như vậy, công chức A đã hoàn thành bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc năm 2017.

Trường hợp khóa bồi dưỡng, tập huấn tổ chức kéo dài sang năm sau thì được tính vào việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hằng năm của năm mà khóa bồi dưỡng, tập huấn bắt đầu.

Ví dụ:

Công chức B tham gia khóa bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên được tổ chức từ 02/12/2017 đến 02/12/2018, công chức B được xác nhận là đã thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc năm 2017.

2. Điều kiện để được cấp chứng chỉ

- Tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng

- Có đỷ các bài kiểm tra, bài viết thu họach, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu họach, đề án phải đạt từ 05 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10)

- Chấp hành tốt quy chế, nội quy học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các quy định pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Xem chi tiết Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 101 tại file đính kèm. 

  •  2745
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…