Thông tư chống nghị định, nên làm thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #536289 31/12/2019

  Thông tư chống nghị định, nên làm thế nào?

  Nhân dịp Bộ luật Lao động 2012 sắp hết hiệu lực, xin được bàn một chút về quy định về trình tự xử lý kỷ luật người lao động.
   
  Trình tự xử lý kỷ luật người lao động được quy định tại Điều 123 Bộ luật lao động 2012, trong đó không quy định rõ trình tự. Thay vào đó, trình tự xử lý kỷ luật người lao động được hướng dẫn tại Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP và được sửa đổi tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP.
   
  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:
   
  “Điều 30. Trình tự xử lý kỷ luật lao động
   
  Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
   
  ...
   
  2. …. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.”
   
  Theo đó, người lao động phải được thông báo ít nhất 3 lần bằng văn bản, nếu người lao động vắng mặt thì mới được tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật.
   
  Tuy nhiên Nội dung của Điều này được sửa đổi tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP không còn nhắc đến thủ tục thông báo 03 lần nữa. Thay vào đó, ở khoản 2 quy định người lao động khi nhận được thông báo tham dự cuộc họp phải xác nhận tham dự cuộc họp, trường hợp không xác nhận hoặc xác nhận mà không đến thì vẫn tiến hành họp.
   
  ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHỈ CẦN THÔNG BÁO 1 LẦN BẰNG VĂN BẢN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG RỒI TỔ CHỨC CUỘC HỌP XỬ LÝ KỶ LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG.
   
  Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây là theo quy định tại Điều 12 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết Nghị định 05/2015/NĐ-CP, người sử dụng lao động vẫn phải thông báo 3 lần bằng văn bản. Điều này hoàn toàn trái ngược  với nội dung của nghị định 148/2018/NĐ-CP. Hơn nữa Điều 12 này cũng vẫn còn hiệu lực.
   
  Như vậy, có thể thấy rằng quy định của thông tư trái với quy định của nghị định, và trên nguyên tắc áp dụng pháp luật, chúng ta sử dụng quy định ở văn bản có tính pháp lý cao hơn. Tuy nhiên điều này vẫn tạo ra rất nhiều phiền toái trong việc áp dụng pháp luật. Hi vọng cơ quan nhà nước có biện pháp giải quyết.
   
  132 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận