Thông tư 99/2017/TT-BTC về cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chủ đề   RSS   
 • #474531 14/11/2017

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 68 lần


  Thông tư 99/2017/TT-BTC về cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

  Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 99/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018. Theo đó:

  - Việc đặt hàng xuất bản và phát hành ấn phẩm hàng năm căn cứ vào:

  + Dự toán kinh phí của cấp có thẩm quyền giao cho Uỷ ban Dân tộc để thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 59/QĐ-TTg;

  + Giá đặt hàng (bao gồm chi phí xuất bản, chi phí phát hành) ấn phẩm: Trên cơ sở mức giá tối đa các ấn phẩm do Bộ Tài chính xác định và thông báo Uỷ ban Dân tộc quyết định các mức giá cụ thể đối với từng ấn phẩm.

  + Tên các đơn vị báo, tạp chí tham gia xuất bản ấn phẩm, tên đối tượng được cấp ấn phẩm và số kỳ xuất bản ấn phẩm theo quy định tại Quyết định số 59/QĐ-TTg;

  +  Số lượng đối tượng được cấp ấn phẩm và số lượng ấn phẩm xuất bản, phát hành do Uỷ ban Dân tộc thông báo;

  + Quy cách, chất lượng ấn phẩm theo quy định của Uỷ ban Dân tộc.

  - Nội dung hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

  - Hợp đồng đặt hàng được điều chỉnh trong trường hợp sau:

  + Thay đổi giá đặt hàng (chi phí xuất bản, chi phí phát hành) ấn phẩm do Bộ Tài chính xác định và thông báo;

  + Thay đổi về số lượng đối tượng được cấp ấn phẩm; số kỳ, số lượng ấn phẩm xuất bản, phát hành theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

  Thông tư 99/2017/TT-BTC ngày 20/11/2017.

   
  1638 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vytran92 vì bài viết hữu ích
  nguyenduy303 (14/11/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #474655   14/11/2017

  nguyenduy303
  nguyenduy303
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2016
  Tổng số bài viết (191)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 40 lần


  Mình nghĩ trong xu thế phát triển đất nước về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội,... ở tất cả các vùng miền, địa phương thì việc đề ra và triển khai kế hoạch cấp ấn phẩm, báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những việc hết sức thiết thực để góp phần phổ cập kiến thức, thông tin cho đồng bào các dân tộc thiểu số cũng như các địa bàn miền núi gặp nhiều khó khăn trong phát triển.

   
  Báo quản trị |