Thông tư 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #501906 12/09/2018

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Thông tư 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

  Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 69/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần.

  Theo đó, quy trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để chuyển thành công ty cổ phần được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Thông tư này nhưng sẽ bao gồm các bước cơ bản sau:

  1. Xây dựng phương án tái cơ cấu

  a) Triển khai kế hoạch chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

  - Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá/tái cơ cấu và Tổ giúp việc.

  - Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu.

  - Phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa, quyết định lựa chọn tư vấn cổ phần hóa.

  - Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

  - Quyết định việc đề nghị Công ty Mua bán nợ tham gia tái cơ cấu.

  b) Xây dựng phương án tái cơ cấu trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

  2. Tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu

  3. Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

  a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp.

  b) Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa doanh nghiệp và công ty cổ phần.

  Thông tư 69/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

   
  834 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận