DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thông tư 28/2011/TT-BTC, so sánh TT 28/2011/TT-BTC với TT 60/2007/TT-BTC

File đính kèm bao gồm :

+ Thông Tư 28/2011/TT-BTC & phụ lục mẫu biểu đính kèm.

+ So sánh TT 28/2011/TT-BTC với TT60/2007/TT-BTC

+ Những điểm mới trong TT 28/2011/TT-BTC cần lưu ý .

 

BỘ TÀI CHÍNH                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       _______        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   28 /2011/TT-BTC            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________                                   

     Hà Nội, ngày 28  tháng 02  năm 2011

                        

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế,

hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007

 và Nghị định số106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ

­­­

 

          Điều 64. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

Hồ sơ khai thuế theo từng lần bắt đầu áp dụng đối với từng lần phát sinh nghĩa vụ nộp thuế từ ngày 01/07/2011.

Hồ sơ khai thuế tháng bắt đầu áp dụng đối với việc khai thuế từ kỳ tính thuế tháng 07 năm 2011.

Hồ sơ khai thuế theo quý bắt đầu áp dụng đối với việc khai thuế từ kỳ tính thuế quý 03 năm 2011.

Hồ sơ khai thuế cả năm bắt đầu áp dụng đối với việc khai thuế từ kỳ tính thuế năm 2011.

Hồ sơ khai quyết toán thuế theo năm bắt đầu áp dụng đối với việc khai quyết toán thuế từ kỳ tính thuế năm 2011. Khai quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp bắt đầu áp dụng kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó từ ngày 01/07/2011.

Các quy định về thủ tục nộp thuế, hoàn thuế, bù trừ thuế bắt đầu áp dụng từ ngày 01/07/2011.

2. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.
 

 

Download - tải Thông tư 28, bảng so sánh tt 28 với thông tư 60 và nội dung mới tt 28-2011 tại đây:

  •  461688
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…