Thông tư 200/2014/TT-BTC - 22/12/2014 2014 Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (CHÍNH HÃNG CỦA BTC đây)

Chủ đề   RSS   
 • #368703 23/01/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Thông tư 200/2014/TT-BTC - 22/12/2014 2014 Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (CHÍNH HÃNG CỦA BTC đây)

  Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính HÀNG CHÍNH HÃNG (CỦA BỘ TÀI CHÍNH đây). CÁC BẠN YÊN TÂM SỬ DỤNG KHÔNG BỎ SÓT CÂU CHỮ, CÁC BỘ SỔ SÁCH KẾ TOÁN, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN đây nhé.

  Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.
  Ngày có hiệu lực: 05/02/2015


  http://vbpq1.mof.gov.vn/Home/DownloadFile?vbID=10501

  Giờ được thông tin chính hãng là yên tâm để mà áp dụng hình thức kế toán nào theo sở trường, sở đoản của mình nhé.
  Trích 1 phần trong thông tư này:

  PHẦN B - CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN
  c) Các hình thức sổ kế toán
  - Hình thức kế toán Nhật ký chung;
  - Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái;
  - Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;
  - Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ;
  - Hình thức kế toán trên máy vi tính.

  Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán.


  II. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

  TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU

  I. Lao động tiền lương
  1 Bảng chấm công 01a-LĐTL
  2 Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL
  3 Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL
  4 Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL
  5 Giấy đi đường 04-LĐTL
  6 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL
  7 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL
  8 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL
  9 Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL
  10 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL
  11 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL
  12 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-LĐTL

  II. Hàng tồn kho
  1 Phiếu nhập kho 01-VT
  2 Phiếu xuất kho 02-VT
  3 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 03-VT
  4 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT
  5 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 05-VT
  6 Bảng kê mua hàng 06-VT
  7 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT

  III. Bán hàng
  1 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH
  2 Thẻ quầy hàng 02-BH

  IV. Tiền tệ
  1 Phiếu thu 01-TT
  2 Phiếu chi 02-TT

  CHÚ Ý CHÚ Ý: Hiện nhiều trang web phải đính chính các thông tin lại vì Ô TÔ chạy trước ĐÈN PHA và đã cho rằng thông tư này BÃI BỎ 3 hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung), như bài viết tại đây:

  http://danluat.thuvienphapluat.vn/da-cap-nhat-thong-tu-200-2014-tt-btc-ve-che-do-ke-toan-126901.aspx

   

   
  13468 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  SAdmin (27/01/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #368757   23/01/2015

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  CẢNH BÁO - CẢNH BÁO
   
  Nhiều bạn trước đây vô tình hối hả chia sẻ và tải các thông tin của thông tư 200/2014/TT-BTC, hãy thận trọng bỏ tài liệu đó đi và chúng ta chỉ cần chuyển đổi tập tin ấy sang Word không tốn kém thời gian là bao.
   
  1.- Tập tin gốc PDF thông tư 200/2014/TT-BTC , tại đây:
  http://vbpq1.mof.gov.vn/Home/TaiVe?vbID=10501&extension=pdf&plugin=False&LoaiVB=1
   
  2.- Sổ kế toán, tại đây:
  http://vbpq1.mof.gov.vn/Home/TaiVeVanBanFileId?vbFileId=7071&fileVersion=4&title=So%20ke%20toan&extension=rar
   
  3.- Chứng từ kế toán tại đây:
  vbpq1.mof.gov.vn/Home/TaiVeVanBanFileId?vbFileId=7072&fileVersion=1&title=Chung%20tu%20ke%20toan&extension=rar

  Những cái sai trong các tài liệu đã hối hả chia sẻ trước đây trên các diễn đàn, FB  Theo link của  Bộ Tài Chính tại đây:

  http://vbpq1.mof.gov.vn/Home/DownloadFile?vbID=10501

  Điều 13. Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng – Khoản 1. Nguyên tắc kế toán, tiết đ (http://vbpq1.mof.gov.vn/Home/DownloadFile?vbID=10501 ===>  Bản này đúng)

   


  đ) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ

  ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

  - Bên Nợ TK 1122 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng thì phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ kế toán của tài khoản 1112. < === Cái này đúng

  - Bên Có TK 1122 áp dụng tỷ giá ghi sổ Bình quân gia quyền.


     Những cái sai trong các tài liệu đã hối hả chia sẻ trước đây trên các diễn đàn, FB

  đ) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:

   

  - Bên Nợ TK 1122 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng thì phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ kế toán của tài khoản 1122. < === Cái này sai

   

   

  - Bên Có TK 1122 áp dụng tỷ giá ghi sổ Bình quân gia quyền.  Điều 69. Tài khoản 413 — Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Bản của Bộ Tài Chính - http://vbpq1.mof.gov.vn/Home/DownloadFile?vbID=10501 ===>  Bản này đúng)

  1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái


  1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinh trong các trường hợp:

  - Thực tế mua bán, trao đổi, thanh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng

  ngoại tệ trong kỳ;

  - Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo

  cáo tài chính;

  - Chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt

  Nam.   

  Những cái sai trong các tài liệu đã hối hả chia sẻ trước đây trên các diễn đàn, FB

  Điều 69. Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

   

              1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

   

  1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinh trong các trường hợp:

   

  - Thực tế mua bán, trao đổi, thanh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ (chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện); < === BẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH KHÔNG CÓ CỤM TỪ NÀY:” (chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện)

   

  - Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính (chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện); < === BẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH KHÔNG CÓ CỤM TỪ NÀY:” (chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện)

   

            - Chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.


      

   

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  ntdieu (23/01/2015) SAdmin (27/01/2015)
 • #368981   26/01/2015

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  {QUÀ TẶNG DÀNH CHO CÁC BẠN - TẬP TIN DẠNG WORD & EXCEL}

  Thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp - Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015, được thiết lập bằng Word gồm có MỤC LỤC và PHỤ LỤC 1 - DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Excel)
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

  Link tải về, tại đây

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  SAdmin (27/01/2015)