DanLuat
×

Thêm bình luận

Thông tư 179/2013/TT-BTC : Thực hiện xóa tiền nợ thuế, tiền phạt trước năm 2007 không có khả năng thu hồi.

(mrvanthuc)

  •  4467
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…