Thông tư 152 của Bộ Quốc phòng về Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Bác Hồ

Chủ đề   RSS   
 • #466799 06/09/2017

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Thông tư 152 của Bộ Quốc phòng về Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Bác Hồ

  Ngày 23/6/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 152/2017/TT-BQP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo quy định, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đơn vị chuyên trách phối thuộc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ quan thuộc Chính phủ.

  Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  - Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
   
  - Quản lý vận hành, bảo đảm kỹ thuật Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình kỹ thuật có liên quan:
   
  + Quản lý vận hành các hệ thống máy móc thiết bị Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Quảng trường Ba Đình, các công trình dự phòng, công trình kỹ thuật và vật kiến trúc gắn với các công trình trên;
   
  + Duy trì các thông số kỹ thuật trong Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định phục vụ công tác bảo quản thi hài và thăm viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
   
  + Quy hoạch kiến trúc tổng thể, tham gia tôn tạo chi tiết các hệ thống kỹ thuật hạ tầng khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Khu đón tiếp nhân dân phù hợp với quy hoạch tổng thể của Trung tâm chính trị Ba Đình.
   
  - Bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nghi lễ:
   
  + Bảo vệ an toàn lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sinh hoạt chính trị, văn hóa nhằm tuyên truyền phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức gác danh dự và canh phòng bảo đảm an ninh, an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình thuộc quyền quản lý. Chịu trách nhiệm kiểm tra an ninh, an toàn trước khi tổ chức lễ viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, lễ tưởng niệm tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội (sau đây gọi tắt là Khu Di tích K9); phối hợp với các đơn vị bảo đảm an ninh trong những ngày lễ lớn;
   
  + Thực hiện các nghi lễ quân đội, nghi lễ nhà nước tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Khu Di tích K9 theo quy định;
   
  + Quản lý, bảo vệ an toàn tuyệt đối Khu Di tích K9 và các công trình dự phòng.
   
  - Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn nhân dân trong nước và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tham quan Khu Di tích K9 và các sinh hoạt chính trị, văn hóa nhằm tuyên truyền phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Khu Di tích K9.
   
  - Nghiên cứu, hợp tác ứng dụng khoa học kỹ thuật về công nghệ ướp bảo quản thi hài phục vụ thăm viếng và trong đổi mới, nâng cao chất lượng các hệ thống kỹ thuật Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
   
  -  Phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, các Bộ, ngành và địa phương nơi đóng quân thực hiện các nhiệm vụ được giao.
   
  - Thực hiện các quy định, quy chế, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước, Quân đội liên quan đến công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Ban hành các quyết định, quy định, quy chế quản lý đơn vị theo phạm vi quyền hạn đã được Bộ Quốc phòng quy định.
   
  - Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của Bộ theo quy định.
   
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
   
  Thông tư 152/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/8/2017.
   
   
  2098 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận