Thông tư 10/2018/TT-NHNN: Những thay đổi của TCTC vi mô phải được NHNN chấp thuận

Chủ đề   RSS   
 • #489374 12/04/2018

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 883 lần


  Thông tư 10/2018/TT-NHNN: Những thay đổi của TCTC vi mô phải được NHNN chấp thuận

         Nhằm hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng tạo cơ sở pháp lý đối với việc chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô, Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành Thông tư số 10/2018/TT-NHNN với những nội dung nổi bật sau:

      Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh

      Thông tư quy định về những thay đổi phải được chấp thuận của tổ chức tài chính vi mô, bao gồm:

  - Tên; địa điểm đặt trụ sở chính; mức vốn điều lệ; nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;

  - Mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên góp vốn hiện tại của tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa thành viên góp vốn hiện tại và thành viên góp vốn mới (bên mua, bên nhận chuyển nhượng) của tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu của tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm một thành viên.

  - Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng.

       Thứ hai, về trình tự, hồ sơ đề nghị chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô

      Thông tư quy định cụ thể về trình tự, hồ sơ đề nghị chấp thuận việc thay đổi tên; địa điểm đặt trụ sở chính; mức vốn điều lệ; thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động; thay đổi thời hạn hoạt động.

      Theo đó, trong thời hạn theo quy định tại Thông tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép của tổ chức tài chính vi mô đối với những thay đổi nêu trên; trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

      Ngoài ra thông tư còn quy định về trình tự, hồ sơ đề nghị chấp thuận việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp đối với các loại hình doanh nghiệp tương ứng, về trình tự, hồ sơ đề nghị chấp thuận việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên.

  >>>Xem nội dung cụ thể tại file đính kèm dưới đây

   

   
  1390 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận