Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định về kinh doanh theo phương thức đa cấp

Chủ đề   RSS   
 • #492821 29/05/2018

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 69 lần


  Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định về kinh doanh theo phương thức đa cấp

  Ngày 24/5/2018, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, cụ thể quy định chi tiết về khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; việc kiểm tra, cấp, thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp. Theo đó, Khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được quy định với các nội dung như sau:

  I. TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

  1.1. Khái niệm, đặc điểm của bán hàng đa cấp

  1.2. Thực trạng bán hàng đa cấp ở Việt Nam và trên thế giới

  II. PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

  2.1. Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh

  2.2. Cơ quan quản lý

  2.3. Các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp bán hàng đa cấp (quy định về đăng ký hoạt động, các vấn đề cần tuân thủ trong quá trình hoạt động, các hành vi bị cấm)

  2.4. Các vấn đề pháp lý liên quan đến người tham gia bán hàng đa cấp (việc ký hợp đồng, đào tạo cơ bản, cấp thẻ thành viên; các vấn đề cần tuân thủ trong quá trình hoạt động; các hành vi bị cấm)

  2.5. Các quy định cơ bản của pháp luật về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp

  2.6. Xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp

  III. QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP

  3.1. Quy tắc ứng xử đối với người tiêu dùng

  3.2. Quy tắc ứng xử giữa doanh nghiệp và người tham gia

  3.3. Quy tắc ứng xử giữa các doanh nghiệp

  IV. PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

  4.1. Tổng quan pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  4.2. Các quyền của người tiêu dùng;

  4.3. Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng (về cung cấp thông tin, chính sách bảo hành, thu hồi sản phẩm …)

  4.4. Chế tài xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  V. PHÁP LUẬT VỀ QUẢNG CÁO

  5.1. Tổng quan về quảng cáo

  5.1.1. Các khái niệm cơ bản

  5.1.2. Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh

  5.2. Các vấn đề về quảng cáo cần lưu ý trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

  5.2.1. Hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo

  5.2.2. Điều kiện quảng cáo

  5.2.3. Quyền, nghĩa vụ của các chủ thể liên quan trong hoạt động quảng cáo

  5.2.4. Lưu ý đối với quảng cáo thực phẩm chức năng, mỹ phẩm”

  Thông tư 10/2018/TT-BCT có hiệu lực từ 15/7/2018.

   
  920 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận