Thông tư 10/2014/TT-NHNN sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng

Chủ đề   RSS   
 • #315201 24/03/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4327 lần


  Thông tư 10/2014/TT-NHNN sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng

  Ngày 20/03/2014, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 10/2014/TT-NHNN sửa đổi tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng tại Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau:

  1. Bãi bỏ 16 tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  Bãi bỏ 16 tài khoản không còn phù hợp theo quy định của cơ chế nghiệp vụ và cơ chế tài chính tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN05/2013/TT-BTC, bổ sung, sắp xếp lại tài khoản hợp lý đảm bảo hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế như các tài khoản nội bảng và ngoại bảng theo dõi các nhóm nợ, một số tài khoản theo dõi thu nhập, chi phí của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  2. Sửa đổi, bổ sung 50 tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  Sửa đổi, bổ sung 50 tài khoản để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN05/2013/TT-BTC như: các tài khoản theo dõi khoản dự phòng rủi ro tín dụng; sửa đổi tên, nội dung các tài khoản nội bảng và ngoại bảng theo dõi các nhóm nợ theo tiêu chí “Nợ trong hạn” và “Nợ quá hạn”; sửa đổi, bổ sung các tài khoản theo dõi việc mua, bán nợ; sửa đổi, bổ sung một số tài khoản thu nhập, chi phí… Những nội dung sửa đổi, bổ sung này nhằm đảm bảo tính minh bạch về thông tin trình bày trên báo cáo tài chính và yêu cầu quản lý, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

  3. Bổ sung 55 tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

  Bổ sung 55 tài khoản khác để hợp nhất nội dung của các Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN, 29/2006/QĐ-NHNN, 02/2008//QĐ-NHNN.

  Thông tư này có hiệu lực kể từ 01/06/2014.

   
  6485 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận