Thông tư 09/2014/TT-NHNN, Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ

Chủ đề   RSS   
  • #314520 18/03/2014

    phamthanhhuu
    Top 25
    Male
    Dân Luật bậc 1


    Tham gia:20/07/2012
    Tổng số bài viết (3536)
    Số điểm: 109378
    Cảm ơn: 401
    Được cảm ơn 4330 lần


    Thông tư 09/2014/TT-NHNN, Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ

    Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 09/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2013/TT-NHHN. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau:
     
    1. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ
     
    Quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2014 và hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2015.
     
    Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với điều kiện chặt chẽ hơn, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ về kiểm soát, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; kiểm soát nội dung, lý do cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với từng khoản nợ; việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện một lần; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nếu khách hàng không có khả năng trả nợ đúng theo hạn trả nợ đã được cơ cấu lại; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải định kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nước về tình hình cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ.
     
    2. Trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt
     
    Bổ sung quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do Công ty quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam phát hành để mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
     
    3. Tự đánh giá tài sản bảo đảm
     
    Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định kỳ phải tự đánh giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật để đảm bảo giá trị của tài sản và đảm bảo phù hợp với giá trị thị trường khi tính số tiền phải trích lập dự phòng cụ thể.
     
    4. Sửa đổi quy định đối với các khoản nợ vi phạm pháp luật
     
    Sửa đổi quy định đối với các khoản nợ vi phạm pháp luật và các khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, theo đó, các khoản nợ này được phân loại tối thiểu vào nhóm 3 và tùy theo thời gian quá hạn kể từ ngày ra quyết định thu hồi nợ hoặc kể từ ngày phải thu hồi theo kết luận thanh tra, các khoản nợ này phải được phân loại vào nhóm 4 hoặc nhóm 5 tương ứng.
     
    5. Lùi thời hạn điều chỉnh kết quả phân loại nợ
     
    Cho phép lùi thời hạn điều chỉnh kết quả phân loại nợ theo kết quả phân loại nợ của CIC đến ngày 31/12/2014 (tuy nhiên vẫn phải tự phân loại nợ và gửi kết quả cho CIC tổng hợp giám sát).
     
    Thông tư này có hiệu lực kể từ 20/03/2014.
    Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 18/03/2014 06:17:14 CH
     
    9320 | Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
    dongvbaqb (19/03/2014) admin (19/03/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận